Pārskats par vecāku tikšanos 21.02. Baltajā Flīģelī

Autors: Dace Vāvere. Raksts tapis sadarbībā ar laikrakstu Siguldas Elpa. Oriģinālā publicēts ar virsrakstu Vecākiem liela interese par izglītības iespējām Laurenču sākumskolā.

Pagājušajā nedēļā uz tikšanos par izglītības iespējām Laurenču sākumskolā bija pulcējušies aptuveni 100 cilvēki. Viņu vidū bija gan tādi vecāki, kuru bērni uzsāks vai turpinās skolas gaitas šī gada septembrī, gan tādi, kuru bērniem līdz skolas gaitām vēl jāgaida pāris gadi. Visus viņus vienoja vēlme uzzināt, ar ko jaunā sākumskola atšķirsies no citām novada skolām.

Uz šo un citiem vecākus interesējušiem jautājumiem atbildes sniedza Siguldas novada domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics, Siguldas novada domes Izglītības un kultūras komitejas vadītāja Līga Sausiņa, Laurenču sākumskolas direktore Sanita Ungura, darba grupas dalībniece, „Iespējamās misijas” programmas attīstības vadītāja Zane Oliņa un Siguldas novada domes Izglītības pārvaldes vadītāja Maija Bruģe.

Līga Sausiņa vecākus iepazīstināja ar bērnu dzimstības dinamiku Siguldas novadā, norādot, ka, sākot ar 2013.gada 1.septembri, katru gadu skolās ienāks vismaz par 50 pirmklasniekiem vairāk nekā līdz šim. „Līdz ar to bērnu pietiks visām Siguldas skolām un būs arī pietiekami, lai nodrošinātu Laurenču skolas nokomplektēšanu tuvāko gadu laikā,” pauda L.Sausiņa un atgādināja, ka Laurenču sākumskola ir pašvaldības dibināta izglītības iestāde, kas īstenos pamatskolas izglītības programmu ar padziļinātu dabaszinātņu un tehnoloģiju ievirzi. Bez tam skola piedāvās vispusīgu papildus izglītības programmu mākslu, sporta, dabas un tehnikas jomās. Līdz jaunajam mācību gadam tiks speciāli izstrādātas un pilnveidotas mācību priekšmetu programmas, kā arī plānots, kā nodrošināt inovatīvu un efektīvu mācību procesa organizāciju. „Laurenču sākumskola atrodas unikālā vietā, kas paver iespējas mācību procesā un aktīvajā atpūtā mērķtiecīgi izmantot apkārtējo vidi – dabu, sporta kompleksu, tādējādi nodrošinot arī ikdienas nodarbības svaigā gaisā,” uzsvēra L.Sausiņa.

Līdz šim jau vairāki vecāki aktīvi iesaistījušies jaunās skolas koncepta un programmu apspriešanā. Nupat veiktā vecāku aptauja liecina, ka daudziem vecākiem ir aktuāls pilnas dienas režīms, kas dos iespēju bērniem uzturēties skolā arī pēc plkst.16.00, kad viņi varēs gan atpūsties, gan veikt individuālos darbus.

Uz sanāksmi sanākušos vecākus interesēja virkne jautājumu, kas saistīti gan ar uzņemšanu skolā un bērnu dienas režīmu, gan apgūstamajām programmām un vecāku līdzfinansējumu. Atbildot uz vecāku jautājumiem, MaijaBruģe skaidroja, ka Laurenču sākumskolā uzņems bērnus arī no citiem novadiem, jo likumdošana aizliedz noteikt ierobežojumus bērnu uzņemšanai skolā, pamatojoties uz viņu deklarēto dzīves vietu. „Ņemot vērā iepriekšējo gadu pieredzi, varam prognozēt, ka visiem bērniem pietiks vietas Siguldas novada skolās un rindās pie skolām 1.martā, kad sākas uzņemšana, stāvēt nevajag,” pauda M.Bruģe un apstiprināja, ka vecāki var pieteikt bērnu vairākās skolās, kā tas bijis arī iepriekšējos gados. „Marta beigās direktori iesniegs sarakstus ar pieteiktajiem bērniem un mēs noskaidrosim, kāda ir vecāku izvēle, lai palīdzētu pieņemt galīgo lēmumu,” pauda M.Bruģe.

Vecākus satrauca jautājums par to, vai bērniem pēc 6.klases nebūs problēmas turpināt mācības citās skolās, uz ko L.Sausiņa skaidroja, ka Laurenču sākumskola, tāpat kā citas skolas, vadās pēc valsts noteiktā standarta, kas skolēnam ir jāapgūst katrā izglītības posmā. „Standarts ir viens, bet ceļi, kā to sasniedz, var būt dažādi. Tāpat kā līdz šim, bērni varēs turpināt mācības Siguldas Valsts ģimnāzijā, pilsētas vidusskolā vai citā izglītības iestādē. Pēc šīs skolas beigšanas bērniem būs visas durvis vaļā jebkurā virzienā un jebkurā skolā, arī nelielās mācību procesa atšķirības bērniem netraucēs un nebūs šķērslis!” vecākus iedrošināja L.Sausiņa.

Tā kā vairākus vecākus interesēja, vai šobrīd plānotais vecāku 50 latu līdzfinansējums papildus izglītības iespējām vēlāk nepalielināsies, sanāksmes vadītāji apliecināja, ka vecāku līdzfinansējumu pārvaldīs vecāku biedrība, nevis skolas administrācija. Biedrība pati noteiks līdzfinansējuma apjomu un lems par tā izmantošanu.

Aktuāls bija arī jautājums par skolēnu skaitu klasē.„Skolēnu skaits noteikti nepārsniegs 24, bet tas būs atkarīgs no pieteikumu skaita. Maija vidū būs skaidrs, cik klases būs nokomplektētas,” skaidroja L.Sausiņa. Viņu papildināja Zane Oliņa: „Skolēnu skaits nav izšķirošais rādītājs kvalitatīvam izglītības procesam. Latvijā šobrīd ir skolas, kur klasē ir 4–8 skolēni, bet izglītības kvalitāte ir zema. Izšķirošais faktors ir pedagogi.”

Savukārt Laurenču sākumskolas direktore Sanita Ungura skaidroja, ka, lai nokomplektētu skolotāju kolektīvu, tiks sludināts konkurss. „Skolotāji tiks izvēlēti ļoti rūpīgi, lai nodrošinātu skolu ar profesionāliem un radošiem skolotājiem. Maijā mēs varēsim iepazīstināt vecākus ar potenciālajiem skolotājiem,” atzina skolas direktore un aicināja vecākus aktīvi piedalīties ar savu redzējumu par skolu, aizpildīt anketas, kā arī komunicēt internetā. „Arī tad, ja vecāki vēl šaubās par skolas izvēli, aicinu tikties ar mani un pārrunāt neskaidros jautājumus,” aicināja S.Ungura.

VIDEO: http://www.youtube.com/watch?v=aRjIazVSseo

 
Aicinām vecākus uzdot jautājumus par skolu sadaļā “Jautājumi“!

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: