Par Laurenču sākumskolas direktori apstiprināta Sanita Ungura

Februāra beigās Siguldas novada Dome amatā apstiprinājusi Laurenču pamatskolas direktori Sanitu Unguru.

Sanita Ugura ir absolvējusi Liepājas Universitāti, iegūstot profesionālo maģistra grādu pirmsskolas pedagoģijā un psiholoģijā un Daugavpils Universitāti, kurā iegūts akadēmiskais maģistra grāds pedagoģijā.

Sanita Ungura 15 gadus strādājusi par sākumskolas skolotāju, piecus gadus bijusi mācību pārzine Raiskuma pamatskolas sākumskolas izglītības klasēs, bet pēdējos trīs gadus nodevusies Montesori pedagoģijai, strādājot privātajā bērnudārzā „Pētnieku darbnīca”. Kopš 2012.gada Sanita Ungura vadīja Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi „Pīlādzītis”.

„Esmu apņēmības pilna ielikt visas savas zināšanas un pieredzi organizējot un vadot Laurenču sākumskolu. Ir liels izaicinājums iepriekšējos darba gados iegūtās zināšanas iedzīvināt pašvaldības dibinātā skolā ar alternatīvu pieeju mācību procesam un brīvā laika organizēšanai, lai radītu jaunu, bērniem draudzīgu skolu, kuras attīstībai būs svarīga arī vecāku līdzdarbošanās mācību procesā”, atklāj Laurenču sākumskolas direktore S.Ungura.

Jau ziņots, ka 2013.gada 1.septembrī Siguldā, Laurenčos, durvis vērs jauna sākumskola, kuras izveidē iesaistīti dažādu nozaru profesionāļi, lai izveidotu skolu,
kas veicinās bērnu izaugsmi un personības attīstību, atraisīs viņu spējas un vēlmi mācīties. Sākumskolā skolēni apgūs pamatizglītības programmu 1.–6.klasei ar padziļinātu dabaszinību un tehnoloģiju ievirzi, vispusīgu papildus  izglītības programmu kā arī angļu valodu no 1. klases, bet otru svešvalodu – no 3. klases. Bērni varēs uzturēties skolā, aktīvi nodarbojoties vai atpūšoties līdz pat plkst.19.00 – sadarbībā ar Siguldas Mākslu skolu „Baltais flīģelis” un Sporta skolu varēs uzsākt vai turpināt profesionālās ievirzes izglītību pieprasītākajās programmās.

Direktore atklāj, ka pirmie darbi jaunajā amatā jau uzsākti – notiek darbs pie skolas mācību programmu licenzēšanas, bet jau no 1.marta sāksies skolēnu uzņemšana jaunajā skolā, radoša pedagogu kolektīva komplektēšana un vecāku padomes izveide.

Informāciju par mācību iespējām Laurenču sākumskolā vecāki var iegūt pie skolas direktores Sanitas Unguras pa tālruni 27807774 vai e-pastu: sanita.ungura@sigulda.lv, kā arī sekojot aktualitātēm pašvaldības interneta vietnē www.sigulda.lv.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: