Par vecāku iesaistīšanos (papildināts 16.04)

Kā tieši vēl bez papildfinansējuma vecāki varēs iesaistīties skolas darbā?

Vecāki noteikti aicināti aktīvi līdzdarboties, jo tāda ir sākotnējā skolas dibināšanas koncepcija. Uz šo brīdi ir izveidotas 5 darba grupas par skolas darba uzsākšanai ļoti nepieciešamiem tematiem – par vecāku atbalsta biedrības dibināšanu un finanšu jautājumiem, par skolas darbībai nepieciešamo resursu sagādāšanu, par komunikāciju ar vecākiem, par vasarā plānoto bērnu un vecāku kopīgo pasākumu un par mācību saturu.

Vecāki aicināti iesaistīties biedrības izveidošanā un darbībā, pārstāvēt vecāku intereses skolas pārvaldē. Mēs aicināsim vecākus piedalīties mācību procesā – dažādu mācību un papildizglītības pasākumu vadīšanā, ārpusklases pasākumu organizēšanā un norisē. Vecāku aptaujas provizoriskie rezultāti rāda, ka paši vecāki lielākoties savu iesaistīšanos redz kā brīvprātīgie mācību procesā, darbošanos atbalsta biedrībā, skolas pārvaldē, kā arī vecāki ir gatavi veikt tehniskus un saimnieciskus darbus.  Piemēram, varētu tikt organizētas ekskursijas (mācību stundas)  uz kādu interesantu objektu – ceptuvi vai vecāku darbavietu. Vecāki varētu arī sniegt individuālu atbalstu atsevišķiem skolēniem lasītprasmes nostiprināšanā vai konsultēt skolēnu mācību projektus par dažādām tēmām.

Jau tagad vecāki ar savu līdzdalību ir piedāvājuši vairākas labas idejas. Strādājot darba grupās 10.aprīlī, vecāki sprieda, kā skolā izveidot plašu bibliotēku ar daiļliteratūras un izziņas literatūru skolēniem no 1.–6.klasei latviešu, angļu un krievu valodā. Tika ierosināts organizēt grāmatu ziedojumu kampaņas Siguldas Novada svētku laikā un citos pasākumos, ieteikumi sadarbības izveidei ar Siguldas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļu.

Vecāki sniedza vairākas radošas idejas skolas iekštelpu un apkārtnes labiekārtošanai, piemēram, jau pieteicās palīdzēt izveidot zemās virvju trases pie skolas, gaiteņos un rotaļu telpā veidot attīstošas izklaides – piemēram, ierīkot kastaņu baseinu, kur skolēniekm spēlēties, rotaļu veikalu, skatuvīti ar apģērbiem lomu spēlēm, virvju zirnekli vai zemu kāpelējamo sienu aktīvai atpūtai.

Tika meklēti risinājumi distanču slēpošanas inventāra iegādei, lai visi skolēni ziemā varētu sporta stundās slēpot. Vecākiem bija ieteikumi par praktiskiem risinājumiem un finansējumu skolēnu skapīšiem. Vairāki darba grupas locekļi piedāvāja savu kompetenci, prasmes un kontaktus, piemēram, dizainā, telpu uzkopšanā, fizioterapijā un citās jomās.

Turpināsies darbs arī kopā ar vecākiem izstrādājot mācību programmu, plānojot dažādus skolas pasākumus un dibinot biedrību. Ja arī jūs vēlaties līdzdarboties kādā no grupām, gaidām Jūsu pieteikumu uz e-pastu laurencuskola@sigulda.lv

Vai ir vecāku biedrības nolikums vai statūti?

Sākot ar 10.aprīli aktīvu darbu sākusi Vecāku biedrības dibināšanas un Finanšu darba grupa, kurā piedalās skolas pārstāvji un vecāki. 18.aprīlī darba grupa tiksies atkārtoti, lai diskutētu par nolikumā iekļaujamiem tematiem. Vecāki tiekoties pauduši apņēmību izpētīt citu biedrību prakses, veikt aprēķinus par skolas piedāvājuma un līdzmaksājuma veidiem un aktīvi ķerties klāt Laurenču sākumskolas vecāku biedrības dibināšanai jau tuvākajā laikā.

Vai līdzšinējā darba grupa turpinās savu darbu?

Paralēli direktores darbam, visus aktuālos jautājumus turpina skatīt, diskutēt un risināt arī līdzšinējā darba grupa – Līga Sausiņa (Siguldas novada domes Izglītības un kultūras komitejas vadītāja), Maija Bruģe (Siguldas novada domes Izglītības pārvaldes vadītāja), Zane Oliņa (Iespējamās misijas programmas attīstības vadītāja), kā arī vairāki vecāki, kas palīdz nodrošināt skolas projekta publicitāti, iesaistās vecāku darba grupu koordinēšanā.

Darbojas arī piecas vecāku darba grupas – Vecāku atbalsta biedrības dibināšanas un Finanšu pārraudzības, Resursu, Komunikācijas un mārketinga, projekta „Lieli un mazi tiekas Laurenčos“, kā arī Mācību satura darba grupa.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: