Aicinām uz tikšanos!

10.aprīlī plkst 19:00 Mākslu skolā „Baltais flīģelis” :

Aicinām uz tikšanos vecākus, kuriem ir interese iesaistīties skolas vecāku biedrības izveidē un aktīvi piedalīties gan skolas darba sagatavošanā, gan īstenošanā. Aicinām gan topošo audzēkņu vecākus, gan visus tos,  kas vēl šaubās vai lems par skolas izvēli nākotnē. Tikšanās laikā īsi informēsim, kas skolas darba nodrošināšanā paveikts. Aicināsim vecākus uz diskusiju par  dažādiem vecāku biedrības izveides un skolas pārvaldības modeļiem, precizēsim mācību satura un papildmaksājumu jautājumus, veidosim tematiskas darba grupas vecāku tālākai iesaistei.

7.maijā plkst 18:00 – Atvērto durvju diena Laurenču sākumskolā:

Uz šo tikšanos aicinām visus vecākus, kuriem ir interese par savu bērnu mācībām Laurenču sākumskolā, visvairāk tos vecākus, kuriem jāpieņem lēmums par savu bērnu mācībām tieši šogad. Tikšanās reizē stāstīsim par mācību programmas un papildizglītības nodarbību piedāvājumu, skolas darba organizāciju un citiem jautājumiem. Vecāki varēs iepazīties ar pedagogiem un apskatīt skolas ēku.

8.-9.jūnijā Siguldā – Laurenču sākumskolas skolēnu un vecāku nometne:

Jūnija sākumā plānojam rīkot Laurenču sākumskolas bērnu un vecāku kopīgu saietu jeb sava veida nometni, lai dotu iespēju ģimenēm tuvāk iepazīties gan ar skolotājiem, gan savā starpā. Būs iespēja piedalīties nodarbībās skolas pedagogu un vecāku vadībā, sākt veidot skolas kopienu turpmākam darbam. Saietā aicināsim piedalīties gan tās ģimenes, kas šogad jau izlēmušas sūtīt savus bērnus Laurenču sākumskolā, gan tās, kas vēl nav pieņēmušas galīgo lēmumu. Saiets iecerēts kā intensīvs darbnīcu, nodarbību un dažādu aktivitāšu kopums visas nedēļas nogales garumā. Sakarā ar remontdarbiem Laurenču sākumskolas ēkā, saieta vieta vēl tiks precizēta. Pieteikšanās līdzdalībai saietā sāksies 7.maija Laurenču sākumskolas atvērto durvju dienas pasākumā.

 

Sīkāka informācija pā tālr. mob.27807774 (Laurenču sākumskolas direktore Sanita Ungura)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: