Skolas aktualitātes aprīļa sākumā

Uz doto brīdi mācībām Laurenču sākumskolā saņemti jau 56 pieteikumi (dati uz 02.04.2013). Skolas ēkā uzsākti aktīvi celtniecības darbi.

Nākamajā trešdienā, 10.aprīlī plkst 19:00 Mākslu skolā „Baltais flīģelis” aicinām uz tikšanos vecākus! Mīļi gaidīsim gan topošo audzēkņu vecākus, gan visus tos,  kas vēl šaubās vai lems par skolas izvēli nākotnē. Tikšanās laikā īsi informēsim, kas skolas darba nodrošināšanā paveikts. Aicināsim vecākus uz diskusiju par  dažādiem vecāku biedrības izveides un skolas pārvaldības modeļiem, precizēsim mācību satura un papildmaksājumu jautājumus, veidosim tematiskas darba grupas vecāku tālākai iesaistei.

Gaidīsim ikvienu, kuram arī turpmāk ir interese iesaistīties skolas vecāku biedrības izveidē un aktīvi piedalīties gan skolas darba sagatavošanā, gan īstenošanā!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: