Par tikšanos ar vecākiem 10.aprīlī

Šonedēļ 10.aprīlī koncertzālē „Baltais Flīģelis” uz kopīgu darbu grupās Laurenču sākumskolas direktore Sanita Ungura bija aicinājusi sanākt tos vecākus, kas labprāt iesaistītos skolas darba organizēšanā. Atsaucība bija ļoti liela, tikšanos apmeklēja aptuveni 100 vecāku – to vidū gan tie, kas jau aktīvi darbojušies darba grupās iepriekš, gan tie, kas vēlējās uzzināt par šo skolu vairāk.

Direktore S.Ungura pastāstīja, ka patlaban Laurenču sākumskolā pieteikti 57 audzēkņi. Saņemti daudzi pieteikumi uz pedagogu vakancēm, ir uzsāktas pārrunas. „Vakanču atlase notiek vairākās kārtās, jo gribam atlasīt labākos no labākajiem. Kandidātiem tiek uzdoti nopietni uzdevumi, lai pārbaudītu viņu piemērotību mūsu skolas kolektīvam,” skaidroja S.Ungura.

Skolā aktīvi norit arī remontdarbi un intensīvs darbs pie mācību programmu izveides. Iepazīstināšana ar pedagogiem un sīkāka informācija par visiem vecākus interesējošiem jautājumiem paredzēta Atvērto durvju dienā 7.maijā. Iepriekš piesakoties pa tālruni, Sanita Ungura aicina ikvienu no vecākiem uz individuālu sarunu par viņiem būtiskiem un neskaidriem jautājumiem.

Tikšanās laikā vecāki tika aicināti diskutēt piecās dažādās darba grupās par skolas darba uzsākšanai ļoti nepieciešamiem tematiem. Tika runāts par vecāku atbalsta biedrības dibināšanu un finanšu jautājumiem, par skolas darbībai nepieciešamo resursu sagādāšanu, par komunikāciju ar vecākiem, par vasarā plānoto bērnu un vecāku kopīgo pasākumu un par mācību saturu. Tika saņemti ļoti daudzi praktiski priekšlikumi.

Vecāki piedāvāja savas idejas, kā skolā izveidot plašu bibliotēku ar daiļliteratūras un izziņas literatūru skolēniem no 1.–6.klasei latviešu, angļu un krievu valodā. Tika ierosināts organizēt grāmatu ziedojumu kampaņas Siguldas Novada svētku laikā un citos pasākumos, ieteikumi sadarbības izveidei ar Siguldas bibliotēkas Bērnu literatūtras nodaļu.

Vecāki sniedza vairākas radošas idejas skolas iekštelpu un apkārtnes labiekārtošanai, piemēram, jau pieteicās palīdzēt izveidot zemās virvju trases pie skolas, gaiteņos un rotaļu telpā veidot attīstošas izklaides – piemēram, ierīkot kastaņu baseinu, kur skolēniekm spēlēties, rotaļu veikalu, skatuvīti ar apģērbiem lomu spēlēm, virvju zirnekli vai zemu kāpelējamo sienu aktīvai atpūtai.

Tika meklēti risinājumi distanču slēpošanas inventāra iegādei, lai visi skolēni ziemā varētu sporta stundās slēpot. Vecākiem bija ieteikumi par praktiskiem risinājumiem un finansējumu skolēnu skapīšiem. Vairāki darba grupas locekļi piedāvāja savu kompetenci, prasmes un kontaktus, piemēram, dizainā, telpu uzkopšanā, fizioterapijā un citās jomās.

Vasarā, 8.–9.jūnijā, tiks rīkots vecāku un bērnu divu dienu kopīgs pasākums „Lieli un mazi tiekas Laurenčos”. Vecāki sprieda, kā kuplināt šo pasākumu, piemēram, veidot sava veida simulācijas mācību procesam Laurenču skolā, doties ekspedīcijās skolas apkārtnē.

Darba grupas vienojās tikties savā lokā arī turpmāk, lai turpinātu darbu pie ideju īstenošanas.

Tuvākā tikšanās notiks, uz kuru tiek aicināti tie vecāki, kas vēlas darboties mācību satura grupā notiks pirmdien, 29.aprīlī, no pulksten 19-21 Skolas ielā 3 Robotikas zālē. Grupā tiks pārrunātas aktualitātes, kas skar mācību procesu un papildizglītības piedāvājumu.  Ja kādam vēl ir interese pieteikties šajā grupā, gaidīsim pieteikumu uz e-pastu zane.olina@iespejamamisija.lv, jo pirms tikšanās dalībniekiem tiks izsūtīta papildus informācija.

Ja arī Jūs turpmāk vēlētos iesaistīties kādā no interesējošām sfērām, aicinām droši pieteikties: tālr 278007774 (Sanita Ungura, citi jautājumi).

Sekojiet mums arī sociālajos tīklos – Twitter (@LaurencuSkola)

 

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: