Jūnijā notiks vecākiem un bērniem veltīts pasākums „Lieli un mazi tiekas Laurenčos”

Vasarā, 8.–9.jūnijā, Laurenču sākumskola rīkos vecāku un bērnu divu dienu kopīgu pasākumu „Lieli un mazi tiekas Laurenčos”. To apmeklēt aicinātas ģimenes ar bērniem – gan topošie sākumskolas audzēkņi, gan visi tie, kas par tādiem vēlas kļūt nākotnē, kā arī ikviens, kam ir interese piedalīties šādā pasākumā.

Pasākumu palīdz rīkot vecāku darba grupa, kura tiekoties aprīlī vienojās, ka  pasākumu kuplinās dažādas radošās darbnīcas, ekspedīcijas, simulāciju spēles. Piemēram, izmantojot realitātei pietuvinātu vides izpēti, caur dažādām situācijām un lomu spēlēm būs iespēja iejusties plānotajā Laurenču sākumskolas mācību procesā. Ar radošām un atraktīvām aktivitātēm tiks rosināta ģimenes lielāka līdzdalība bērna skolas dzīvē. Daudzveidīgās aktivitātes un neparedzamās situācijas vecākiem un bērniem ļaus labāk iepazīt vienam otru, pedagogus un veicinās elastīgāku pieeju mācību procesam.

Aicinām atsaukties tos, kuriem ir interesants piedāvājums, kas vēl būtu iekļaujams šādā koppasākumā – gaidīsim tās līdz 1.maijam. Kontaktaktpersonas – Elīna Rohtbaha (elina.rotbaha@inbox.lv) vai Indra Podziņa (inpoga@inbox.lv).

Visas idejas tiks apkopotas un konsultējoties ar Vecāku darba grupu tiks precizēts un papildināts koppasākuma plāns. Ar to būs iespējams iepazīties gan mājas lapā, gan Atvērto durvju dienās 7.maijā. Pieteikšanās pasākumam – pēc 7.maija.

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: