Atvērto durvju diena aizvadīta

Atvertas_durvis

Paldies visiem, kas izrādīja interesi par Laurenču sākumskolas darbu un tik kuplā skaitā (ap 100 dalībnieku) viesojās pie mums Atvērto durvju dienā.

Radošā veidā – organizējot četras informācijas pieturas – skolas administrācija iepazīstināja klātesošos ar dažādiem aktuāliem tematiem: mācību darba organizāciju, skolas ēkas remontu un apkārtnes labiekārtošanu, iepazīstināja ar pedagogiem, kā arī informēja par Vecāku biedrības darbu un skolas apmeklējuma izmaksām.

Uz doto brīdi (08.05) mācībām Laurenču sākumskolā pieteikti 80 audzēkņi, kas nodrošina, ka skolā tiks veidoti divi 1.klašu komplekti.  Aizpildās arī vecāko klašu audzēkņu saraksts – no 2.-6.klasei. Atvērto durvju dienā skolas direktore Sanita Ungura iepazīstināja arī ar pedagogiem, kuriem bija iespējams tikt uz šo pasākumu – Ilzi Avotnieci, Inesi Vitenbergu, Aivu Plauču, Maritu Breidaku un Ivo Alksni. Skola turpina piesaistīt profesionālus pedagogus, īpaši tādiem specialitāšu priekšmetiem kā informātika, svešvalodas, amatu mācība, mūzika u.c.

Pašvaldības pārstāvji informēja par skolā paveiktajiem remontdarbiem un apkārtnes infrastruktūras sakārtošanas plāniem. Aprīlī pabeigti demontāžas darbi, demontētas vecās grīdas, durvis, daļēji starpsienas, kā arī vecie inženiertīkli. Kopīgi ar  skolas direktori  izstrādāts un saskaņots jauno inženiertīklu projekts. Uzsākta jauno grīdu izbūve, jauno inženiertīklu – apkures, ūdens, kanalizācijas elektrības un vājstrāvas tīklu izbūve. Uzsākti jauno starpsienu izbūves un apdares darbi. Maijā ieplānots pabeigt grīdu un inženiertīklu izbūvi, kā arī turpināt iekšējās  apdares darbus. Pabeigti ēkas fasādes siltināšanas darbi un uzsākta tās krāsošana. Pēc remonta bērni iegūs gaišas, mājīgas, mūsdienīgas telpas un to iekārtojumu, plašu bibliotēku – resursu centru, renovētu virtuvi un ēdnīcu.

Sīkāk ar skolas piedāvāto mācību procesa organizāciju var iepazīties sagatavotajā prezentācijā  – Macibu_process_prezentacija

Skolas darbībai nepieciešamos līdzekļus nodrošina valsts mērķdotācijas, pašvaldības finansējums, vecāku līdzmaksājums, kā arī finansējuma piesaiste no dažādiem projektiem izglītības inovāciju izstrādei.

Vecāku līdzfinansējums Laurenču sākumskolā nepieciešams, lai nodrošinātu papildus izglītības iespējas un pakalpojumus, kuriem nav pieejams valsts vai pašvaldības finansējums, nodrošinot papildus atbalstu mācību procesā, piedāvājot skolēniem iespējas padziļinātai interešu attīstībai un atvieglojot vecāku ikdienu, organizējot bērnu līdzdalību ārpusskolas nodarbībās. Vecāku līdzfinansējumu pārvaldīs vecāku biedrība.

Vecāku biedrības dibināšanas darba grupa pasākumā prezentēja arī vecāku līdzmaksājuma aprēķinus – vecāku izmaksas laika posmā no septembra līdz jūnijam veidos 50 LVL mēnesī par pirmo bērnu, kas mācās Laurenču sākumskolā, 35 LVL mēnesī par otro bērnu un 20 LVL mēnesī par trešo bērnu.

Tika skaidrots, ka pateicoties vecāku līdzfinansējumam, Laurenču sākumskolas skolēni varēs:

  • Piedalīties neierobežotā skaitā skolas piedāvātajās papildizglītības nodarbībās mākslu, dabas un tehnikas, un sporta jomās;
  • Pavadīt laiku skolā kvalificētu pedagogu uzraudzībā laikā no 7:00 rītā līdz 19:00 vakarā;
  • Ar skolas vai sadarbības partneru transportu nokļūt uz profesionālās ievirzes nodarbībām Siguldas Sporta skolā, Mākslu skolā „Baltais flīģelis“ vai citām pieprasītākajām izglītības iespējām pilsētā;
  • Saņemt kvalificēta atbalsta personāla palīdzību, lai apmierinātu katra skolēna mācīšanās vajadzības;
  • Piedalīties klašu skolotāju rīkotajos pasākumos un aktivitātēs, nodrošinot tiem nepieciešamos resursus.

2 Comments on “Atvērto durvju diena aizvadīta

  1. Paldies par plašo izklāstu tiem vecākiem, kuri nevarēja ierasties uz šo pasākumu! Lai izdodas arī turpmāk!

  2. Prieks, kad pildās ne tikai 1.klases, bet arī vecāko klašu grupas! Manuprāt tas ir svarīgi, lai skola varētu darboties kā organisks kopums.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: