Paldies visiem!

IMG_7203

Paldies visiem, kas bija kopā ar mums divas piesātinātas, interesantas Kopā būšanas dienas! Tik atsaucīgi bērni un vecāki ir mūsu vērtība! Īpašs paldies visiem, kas jebkādā veidā palīdzēja, lai mums izdotos noorganizēt tik fantastisku pasākumu. Esam pateicīgi Jums visiem par atsaucību un iesaistīšanos.  Jau tagad skaidrs, ka Ģimeņu saiets kļūs par vienu no Laurenču sākumskolas nozīmīgākajām tradīcijām arī citus gadus.

Saieta fotogrāfijas iespējams apskatīt un lejupielādēt šeit:

8.jūnijs I daļa – http://failiem.lv/u/mrnewcj

8.jūnijs II daļa – http://failiem.lv/u/ddvptjl

9.jūnijs – http://failiem.lv/u/nwlrukf

Vēršam jūsu uzmanību, ka šajās saitēs fotogrāfijas būs pieejamas noteiktu laiku, tāpēc aicinām nekavēties ar lejuplādēšanu.

Laurenču sākumskolas rīkoto Ģimeņu saietu apmeklēja ap 60 ģimenes. Notika interesantas iepazīšanās spēles, dalībnieki piedalījās skolotāju sagatavotajās mācību stundās un guva priekšstatu, kā Laurenču sākumskolā iecerēts veidot integrēto mācību procesu. Piemēram, izvēlētā dienas tēma „Mežs” vijās cauri visiem mācību priekšmetiem. Gan skolotāji, gan vecāki piedāvāja arī saistošas radošās darbnīcas – ikviens varēja vērot fizikas paraugdemonstrējumus, izmēģināt spēkus eksperimentu darbnīcā, pagatavot cimdiņzvērus, rotaslietas, adīt ar pirkstiem, vīt virves, sietus, pagatavot somas un pat apģērbu. Pēc ģimeņu sporta spēlēm un klašu Noslēpumainā pārgājiena, vakars noslēdzās ar atpūtas pikniku Satezeles pilskalnā. Siguldas novada dziedošās ģimenes sniedza muzikālu priekšnesumu un iesaistīja klātesošos lustīgos dančos.

„Saņemot tik daudz pateicības vārdu par Ģimeņu saieta rīkošanu, ir skaidrs, ka tā kļūs par paliekošu Laurenču sākumskolas tradīciju arī citus gadus. Šis pasākums pierādīja, cik saliedēta jau šobrīd ir Laurenču sākumskolas personāla komanda un cik daudz var paveikt skolas kolektīvs kopā ar vecāku kopienu. Esmu ļoti pateicīga ikvienam, kas jebkādā veidā piedalījās pasākuma rīkošanā un atbalstīšanā. Vislielākais paldies, protams, vecākiem un bērniem par viņu atsaucību un iesaistīšanos. Mūsu pulkā ir tik daudz fantastisku ģimeņu,” stāsta Laurenču sākumskolas direktore Sanita Ungura.

Ideju dienas ietvaros 9.jūnijā tapa daudz ideju par skolas ārpuses un iekštelpu labiekārtojumu. Vecāki piedalījās diskusijā par skolas vērtībām, uzsverot, kas, viņuprāt, ir pats būtiskākais skolas dzīvē un bērnu izglītībā. Bērni kopā ar skolotājiem veidoja maketus un videofilmu par savu sapņu skolu, attīstīja  idejas skolas tēla un logo izstrādei. „Dienas gaitā kopā ar vecākiem atlasījām visvērtīgākās idejas, kuras noteikti ņemsim vērā, veidojot skolu par tādu vidi, kādu to redz mūsu topošie skolēni un viņu ģimenes,”teic S.Ungura.

Pēc vecāku iniciatīvas Ģimeņu saietā tapa pateicības vēstule Siguldas novada domei un priekšsēdētājam Uģim Mitrevicam, kurā klātesošie vēlējās apliecināt savu pateicību par Laurenču sākumskolas rašanos un tās specializāciju. Vēstulē uzsvērts, ka, izveidojot šādu kolu, dome devusi lielu atbalsta punktu vecākiem, jo attīsta uz bērnu vērstu izglītības modeli, atslogo vecākus, piedāvājot pilna laika (līdz plkst. 19.00) uzturēšanos un nodrošinot vispusīgu papildizglītību vienuviet, ko līdz šim vecāki centušies risināt saviem spēkiem. Vecāki vienojās augustā rīkot skolas apkārtnes labiekārtošanas talku.  

4 Comments on “Paldies visiem!

  1. Man prieks,ka Laurenču skola pastāvēs!Jo es tajā skolā nomācījos astoņus gadus,tad viņa skaitījās Siguldas internātskola,bet mēs visi viņu saucām par Laurenču skolu!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: