Nodibināta Vecāku biedrība

Ar prieku informējam visus, ka jūnija sākumā nodibināta un LR Uzņēmumu reģistrā  14.jūnijā reģistrēta „Laurenču sākumskolas vecāku atbalsta biedrība”. Ar Vecāku biedrības aktuālo informāciju regulāri informēsimvecākus e-pastos, kā arī http://www.laurencusakumskola.wordpress.com. Ģimeņu saieta laikā vecāki jau vienojās, ka augustā tiks rīkota skolas apkārtnes labiekārtošanas un rotaļlaukuma ierīkošanas talka.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: