Skolotāji aktīvi plāno mācību saturu

skolotaji_macibas (3)

Jūnijā Laurenču sākumskolas skolotāji aktīvi plānojuši jaunā mācību gada saturu,kā arī nepieciešamos mācību materiālus. Kvalificētu lektoru vadībā skolotāji apguvuši mācību metodi „Soli pa solim” , kuras rezultātā veidojuši savus plānus sadarbībai ar vecākiem un skolēna dienas uzbūvei  pa konkrētiem priekšmetiem.

„Iespējamās misijas”  kuratora, izglītības tehnoloģiju pasniedzēja  un portāla www.macibuvideo.lv autora Gata Narvaiša vadībā skolotāji vairākas dienas apguva planšetdatoru izmantošanas prasmes mācību procesā. Panākta vienošanās ar skolas administrāciju, ka turpmāk ik mēnesi skolotāji saņems konsultācijas no  tehnoloģiju ekspertiem par konkrētu iPad rīku izmantošanu, plānojot mācību materiālus skolēniem.

Atgādinām, ka Laurenču sākumskolā arī skolēniem paredzēta datorapmācība jau no 1.klases, kā arī aktīva tehnoloģiju izmantošana citos priekšmetos.

Pēc datiem uz 1.jūliju, mācībām Laurenču sākumskolā pieteikti 107 audzēkņi visiem klašu komplektiem – 1.-6.klasei. Dokumentu pieņemšana turpināsies līdz pat  31.augustam. Tomēr, lai kvalitatīvāk varētu plānot turpmāko klašu kolektīvu darbu, skolas vadība aicina vecākus nevilcināties ar lēmuma pieņemšanu jau šobrīd. Tiklīdz beigsies skolas iekštelpu remonti un būs skaidras precīzas mācību programmas, augustā tiks rīkotas klašu sapulces, lai iepazīstinātu ar audzinātāju un sastādītu katram skolēnam individuālo plānu papildiziglītības satura apguvei.

Skolas vadība 1.klašu audzēkņu vecākus aicina savlaicīgi kopā ar ģimenes ārstu formēt medicīniskās izziņas, kas nepieciešamas, uzsākot skolas gaitas. Tās tiks lūgtas iesniegt, tiekoties augustā. Savukārt 2.-6.klašu audzēkņu vecākiem, kas jau iesnieguši iesniegumus mācībām Laurenču sākumskolā, citi dokumenti pašiem nav jākārto. Pēc vienošanās ar Siguldas 1.pamatskolu un Siguldas pilsētas vidusskolu izziņa ar pieprasījumu par skolēnu personu lietu nodošanu Laurenču sākumskolai tiks noformēta centralizēti – vienā dokumentā norādot visus skolēnus, kas pāriet uz citu skolu.  Uz vecāku iesnieguma pamata tuvākajā laikā tiks kārtoti starpskolu dokumenti par audzēkņu datu bāzes pārreģistrēšanu.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: