Skolas aktualitātes jūlijā

IMG_7472

Jūlijā Laurenču sākumskolā intensīvi turpinās iekštelpu remontdarbi  – tiek ieklāts grīdas segums un krāsotas telpas. Celtniecības darbiem pēc līguma jābūt pabeigtiem līdz 15.augustam.

Skolas administrācija veido skolēnu sarakstu pa klasēm, kā arī vada skolai nepieciešamo lietu iepirkumus. Norit skolas logo izstrāde – ideju skicēšana. Skolas kolektīvam pievienojušies vairāki skolotāji – sīkāka informācija par kolektīvu pieejama šeit.

Turpinās darbs pie mācību satura izstrādes. Skolotāji vairākkārt tikušies dažādās darba grupās, kurās veidoja detalizētus mācību priekšmetu plānus – to mācīšanai un integrācijai ar citiem priekšmetiem. Darba grupās piedalās gan Laurenču sākumskolas skolotāji, gan pieaicināti eksperti un praktiķi, kā arī „Iespējamās misijas” skolotāji. Attīstītas idejas daudzveidīgiem projektiem – piemēram, kā dabaszinību apguvē izmantot tehnoloģiskos rīkus, –  skolēni veidos biotopu kartes, izmantojot GoogleMaps iespējas, dokumentēs savus novērojumus dabā, veidojot elektroniskus novērojumu kalendārus, blogos par iedomātiem ceļojumiem uz citām planētām u.c. Savstarpēji tiekoties skolotāji apsprieda, kā savus mācību priekšmetus sasaistīt pa tematu blokiem kopā ar citu skolotāju ieplānoto, lai bērniem tiktu nodrošināta integrētā mācīšanās. Izvēlēti arī nepieciešamie mācību līdzekļi.

Skolotāji vienojušies, ka svinīgā mācību gada atklāšana paredzēta 1.septembrī plkst. 12.00, un  pirmā mācību nedēļa paredzēta kā adaptācijas nedēļa jaunajā skolā – būs ieplānoti pārgājieni, sporta diena u.tml.

Pēc 1.augusta klašu audzinātāji vecākiem izsūtīs e-pasta vēstuli ar informāciju par mācību procesam nepieciešamajiem kancelejas piederumiem. Vecāku sapulce paredzēta 29.augustā. Sīkāka informācija par to, kā arī Vecāku atbalsta biedrības aktualutātes tiks izsūtītas augustā.

Atgādinām 1.klašu audzēkņu vecākiem –  savlaicīgi kopā ar ģimenes ārstu formēt medicīniskās izziņas, kas nepieciešamas, uzsākot skolas gaitas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: