Skolas aktualitātes augustā

Atgādinām, ka 29.augustā plkst. 18.00 skolas telpās Laurenču ielā 7 gaidīsim Jūs uz tikšanos. Tās laikā sniegsim informāciju par mācību un ārpusstundu nodarbību grafiku plāniem, kā arī Vecāku atbalsta biedrības aktualitātēm un citiem mācību gada uzsākšanai svarīgiem jautājumiem. Skolas veiksmīgai funkcionēšanai mācību gada sākumā būs nepieciešams izveidot arī Vecāku padomi  – izvirzīt pa pārstāvim no katra klašu kolektīva, kas palīdzētu mums kopā lemt stratēģiskās skolas attīstības lietas. Tikšanās laikā rosināsim Jūs padomāt par savu līdzdalību gan biedrības, gan Vecāku padomes turpmākajā darbā.

Priecājamies paziņot, ka skolas gaitas Laurenču sākumskolā gatavojas uzsākt 122 skolēni. Šajās dienās skolotāji izsūta saviem klašu kolektīviem informācijas vēstules par skolai nepieciešamajām lietām. Aicinām Jūs arī turpmāk droši kontaktēties ar klašu audzinātājiem pa e-pastiem vai telefoniski par visiem jums neskaidrajiem jautājumiem.

Svinīgā mācību gada atklāšana paredzēta svētdien, 1.septembrī plkst. 12.00. Kopējais svētku pasākums (tai skaitā individuālo iepazīšanos klasēs) varētu ilgt 2-3 stundas.

1.klašu audzēkņu vecākiem – medicīnas dokumentus Jūs varēsiet nodot skolas telpās Laurenču ielā 7  29.un 30.augustā.

Lūdzam tiem vecākiem, kuru bērni, neskatoties uz iesniegto iesniegumu,  kādu iemeslu dēļ tomēr nevarēs vai neplāno uzsākt skolas gaitas Laurenču sākumskolā, paziņot to skolas vadībai līdz 20.augustam, lai varētu sakārtot starpskolu dokumentāciju gan šajā, gan citā Jūsu izvēlētajā skolā. Gaidīsim ziņu uz e-pastu laurencuskola@sigulda.lv vai sazinoties personīgi ar direktori Sanitu Unguru pa tālr. 27807774.

Novēlam Jums patīkamas atlikušās vasaras brīvdienas un uz drīzu tikšanos!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: