Izvietota informācija par Vecāku biedrību

Laurenču sākumskolas interneta vietnē laurenci.edu.lv izveidota sadaļa “Vecāku biedrība“, kurā šobrīd var iegūt informāciju par Biedrības valdi, statūtiem un maksājumu rekvizītiem. Tajā pieejama arī iesnieguma veidlapa, kā arī kontaktinformācija saziņai ar Vecāku biedrību. Sadarbībā ar skolas IT administratoru tiks veidots arī forums vecākiem, kurā varēs apspriest dažādas aktualitātes vai veidot “sludinājumu dēli” dažādu organizatorisko jautājumu kārtošanai starp ģimenēm.

Biedrības valde atgādina, ka maksājumi par skolu jāveic līdz katra mēneša 20.datumam, taču septembrī būtu vēlams šo maksājumu veikt pēc iespējas savlaicīgāk, lai varētu iegādāties visus nepieciešamos materiālus vizuālās mākslas nodarbībām, kā arī plānot skolas rudens ekskursiju.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: