Darbu uzsākusi Skolas padome

Ceturtdien, 3.oktobrī notika pirmā Skolas padomes sanāksme. Līdz ar to turpmāk skolā darbojas 2 organizācijas – Vecāku atbalsta biedrība (koordinē vecāku līdzmaksājumus) un Skolas padome (veic stratēģisko skolas attīstības plānošanu sadarbībā ar pedagogiem un Atbalsta biedrību).

Padomes tikšanās reizē piedalījās gan pedagogu pārstāvji, gan ievēlētie klašu vecāku pārstāvji, gan citi ieinteresētie vecāki, kas izteikuši vēlmi piedalīties Padomes darbā vai kādā specializētā darba grupā. Prieks par to, ka kopā sanākušie ir ne tikai iesaistīties aktīvi vecāki, bet arī profesionāļi dažādās jomās, kas sniedza daudzas derīgas idejas skolas darbam. Turpmāk Padomes darbā plānots iesaistīt arī kādu no pašvaldības (Siguldas novada domes) speciālistiem.

Vecāku atbalsta biedrība Padomei ziņoja par finansu situāciju un līdzšinējiem lēmumiem. Septembrī samaksājuši un biedrībā iestājušies lielākais vairākums vecāku – 98.4%. Vecāku biedrība daudz laika velta, skaidrojot vecākiem dažādas lietas par līdzmaksājumiem. Uz doto brīdi iegūtā nauda pamatā novirzīta pulciņu pedagogu darba apmaksai, mācību ekskursiju nodrošināšanai (katrai klasei 100 LVL, līdz I semestra beigām), kā arī tikpat piešķirts  skolotāju kolektīvam Skolotāju dienas pasākuma organizēšanai. Vecāku biedrība rosināja Padomei arī vairākas citas idejas, kuras varētu segt no Biedrības līdzekļiem. Piemēram, organizēt īpaši izvēlētas tematiskas filmas seansu Kino Lora, ieviest burkānu/ābolu programmu, sulu kūres u.tml.

Skolas Padomē sāka veidoties arī vairākas darba grupas, kas turpmāk strādās specifiskāk pie vairākiem aktuāliem jautājumiem. Piemēram, tiks veidota brīvprātīgo kopa vecāku dežūrām skolā 1-2 reizes mēnesī. Vecāki varētu piedalīties lasīšanas stundās, pastāstīt par savu profesionālo nodarbošanos Profesijas stundās vai citādi pieskatīt bērnus, tādā veidā dodot pedagogiem iespēju organizēt savā lokā plašākas plānošanas sanāksmes. Plānots konkrētāk izstrādāt arī piedāvājumu Augļu un Sulu kūres programmu norisei skolā. Vēl viena darba grupa izstrādās optimālāko veidu, kad un kā vecākiem dot iespēju vērot mācību stundas. Tiks strādāts arī pie Padomes nolikuma un darbības struktūras izveidošanas, lai maksimāli efektīvi realizētu savu darbību turpmāk, tai skaitā paredzot arī kvalitatīvu visu vecāku informēšanu par norisēm Padomē, Biedrībā un skolas dzīvē kopumā.

Nākamā Padomes tikšanās paredzēta 24.oktobrī, plkst. 18.30.

Skolas kolektīvs pateicas visiem vecākiem, kas palīdzēja vadīt lasīšanas stundas piektdien, 4.oktobrī un par iespēju atzīmēt Skolotāju dienu savā kolektīvā neformālā gaisotnē, ko apmaksāja Vecāku biedrība.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: