Dodamies aizraujošās mācību prakses ekskursijās

Oktobrī Laurenču sākumskolas skolēni dosies dažādās ekskursijās, kuru mērķis ir praksē padziļinātāk, saistošāk un daudz aizraujošāk apgūt dabaszinības, informātiku, matemātiku un citus mācību priekšmetus.

11.oktobrī 5.-6.klašu audzēkņi kopā ar skolas matemātikas, informātikas un dabaszinību skolotājiem apmeklēja Latvenergo energoefektivitātes centru, kur dažādās darba grupās profesionāļu pavadībā veica eksperimentus, apgūstot elektrības un jaudas specifiku. Bērni mērīja un praksē apguva, kā ekonomēt elektrību ar dažādiem mājsaimniecības priekšmetiem – vārot pilnu vai daļēji pilnu tējkannu, izmantojot dažādi aprīkotu ūdenskrānu u.tml.  Liels pārsteigums visiem bija, kā darbojas indukcijas plīts. Tika izmēģināts arī, cik elektrības izdodas saražot, piemēram, minoties ar velosipēdu.

Ekskursija turpinājās Zinātkāres centrā „Zili brīnumi”, kur pateicoties izglītības programmas “Iespējamā misija” rīkotajai akcijai „Iedvesmo mācīties!“ Laurenču sākumskolas skolēniem tika dota iespēja tikties ar centra izveidotāju Aldi Kalniņu un apgūt daudz interesanta dabaszinību un tehnoloģiju jomā. Par galveno atziņu no „Zilu brīnumu” apmeklējuma kļuva – ikviena lieta pati par sevi nav interesanta, bet tad, kad par tām uzzina ko vairāk, par tādām kļūst. Sekoja vairāki eksperimenti un demonstrācijas, kurās bērni varēja iesaistīties, kā arī visu centra ekspozīciju izmēģināt paši. Skolotāji pateicās Aldim, kas bērniem uzsvēra – mācīties arī ir interesanti.

Dienas pārsteigumi turpinājās, jo, uzklausot vecāku ieteikumus, skolotāji bija noorganizējuši bērniem iespēju apmeklēt arī „Draugiem.lv”, lai praksē pārliecinātos, kā top viņu iecienītākie izklaides produkti. Skolēnus laipni uzņēma Ingus Rūķis, pastāstot par uzņēmuma darbību, atbildot uz jautājumiem. Bērni bija pārsteigti par planšeti, kurā uzskaitīti „draugiem.lv” vērtību principi, jo tie cieši saistīti ar viņiem zināmo Laurenču sākumskolas vērtību definējumu – būt draudzīgiem, godīgiem, radošiem, aizrautīgiem, par eksperimentiem, atvērtiem zināšanām, iedvesmojošiem un globāli domājošiem.  Ingus Rūķis skaidroja skolēniem, ka programmētājam nepietiek ar tehnoģijas zināšanām. Labi jāpārzina arī matemātika, latviešu valoda, svešvalodas un fizika, kā arī jāveido prasme  strādāt komandā. Skolēni arī paši iejutās „datoru” lomās, praktiski kārtojoties, izveidojot un izstaigājot savstarpējās sasaistes ķēdi, kā darbojas datori, kamēr top kāda viņiem tuva datorspēle.

Skolotāji atzina, ka ekskursija, kas cieši saistīta ar tai brīdī mācību priekšmetos apgūstamo vielu, kalpo par lielisku praksi, kā iegūtās zināšanas padarīt aizraujošākas un noderīgākas. Skolēni ieguva brīnišķīgu ieskatu ne tikai dabaszinībās un tehnoloģijās, bet arī mācījās uzdot strukturētus jautājumus, paši darboties komandās. Pat pusdienošanas vieta Latvijas Universitātes ēkā tika izvēlēta ar nolūku, lai parādītu bērniem, ka tā nav sveša, biedējoša ēka, bet gan veidotu viņos sajūtu, ka zināšanu apguvei no sākumskolas līdz augstkolai ir sava secība.

Skolēni, lūgti novērtēt ekskursiju, savās atsauksmēs atzīst, ka tā bijusi ļoti aizraujoša, jo arī paši varējuši līdzdarboties daudz un dažādos veidos.

Laurenču sākumskola pieteikusies arī projekta „ Mamma daba” meistarklasēm. Tāpēc oktobra vidū jaunāko klašu skolēni dosies vairākās “Izzini mežu” ekskursijās. Redzēto un piedzīvoto fiksēsim fotogrāfijās, veidosim „Mammas Dabas” kalendāru. Rīt, 15.oktobrī 1.a klase ceļo uz Līgatnes Dabas takām un Mores briežu dārziem, paredzēta arī pārcelšanās pār Gauju ar prāmi. Savukārt ceturtdien, 17.oktobrī  3. un 4.klase Rīgā, Mežaparkā apmeklēs izstādi “Iepazīsties- koks” un arī apmeklēs zinātkāres centru “Zili brīnumi”.

Plašāka fotogalerija šobrīd apskatāma http://www.sigulda.lvskatīt šeit

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: