Skolēnu vecākus aicina uz tikšanos ar Šalvu Amonašvilli

Piektdien, 1.novembrī,  plkst.10.00 Laurenču sākumskolā viesosies Šalva Amonašvili – psiholoģijas doktors, profesors, akadēmiķis, Starptautiskā humānās pedagoģijas centra dibinātājs un pirmais  vadītājs, skolotāju misijas apziņas modinātājs.

Profesors ir daudzu grāmatu, tulkotu vairāk kā 30 valodās, autors. Dažas grāmatas ir tulkotas arī latviski, piemēram, „Kā klājas, bērni?”, „Skolas patiesība”, Balāde par audzināšanu”, „Dzīves skola” u.c..

No 2000.gada Šalva Amonašvili Latvijā ir vadījis vairāk kā 10 autorseminārus par humānu un personisku pieeju bērnu izglītošanā un audzināšanā. Sākot no 60.gadiem vadīja izcilu un pārliecinošu eksperimentu Gruzijas un Krievijas skolās. Šī pieredze guva plašu atbalsi visā pasaulē, jo pamatoja jaunu zinātnisku pedagoģijas virzienu, kas kļuva pazīstams kā „humāna un personiska pieeja bērniem izglītošanas procesā”.  Savu pedagoga filozofiju viņš ir balstījis uz domātāju klasiķu, pedagogu klasiķu atziņām, veidojis metodiku un pārbaudījis to praktiskā darbībā, iegūstot izcilus rezultātus.

Šalvas priekšstatos skola būs humāna tad, ja tā rādīs skolēniem ceļu uz Pašizziņu, uz Patiesības izpratni sevī, ja tā virzīs pretīm labiem darbiem, mācīs, kā to darīt; iemācīs labi domāt, skaisti runāt, zināšanas pielietot praksē  un „audzēs” skolēnos mīlestību. Skolai jābūt atbilstošai laikmetam, bet arī jāsaglabā mūžīgie pamati: vispārcilvēciskas vērtības, kas nosaka dzīves jēgu un tās kvalitāti, – Ticība, Taisnprātīgums, Mīlestība, Humānisms, Taisnīgums, Kultūra, Sirdsapziņa, savas tautas nacionālais gars.”

Vizītes laikā tiek plānots:

  1. Ekskursija pa skolu
  2. „Laurenču skolas” stāsts (iepazīšanas ar skolas vēsturi, pārmaiņām un plāniem)
  3. Š. Amonašvīli uzruna, svētība skolai
  4. Dvēseles saruna pie kafijas tases (jautājumi, atbildes, pārdomas…)
  5. Pateicības Saules veidošana

Uz tikšanās aicināti Siguldas novada pedagogi un  skolēnu vecāki. Lūgums iepriekš pieteikties: laurencuskola@sigulda.lv

Uz tikšanos aicina Laurenču sākumskolas administrācija un Latvijas Humānās pedagoģijas asociācijas vadība.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: