Laurenčos top putnu būrīši!

Laurenču skolā 1.aprīlī skanēja āmuru klaudzieni. Tas nebija pirmā aprīļa joks, bet gan 3.    klases zēni rūpīgi gatavoja putnu būrus. Galvenais palīgs bija Renāra Vanaga tētis, kurš palīdzēja tapt sešiem jaukiem mājokļiem. Tagad atliek tos izlikt kokos pie skolas, lai putnu dziesmas iepriecina visus.

 

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: