Laurenču sākumskolas izsole sasniedz mērķi!

Zaļā ceturtdiena Laurenču sākumskolā izvērtās spraiga, jo notika skolēnu zīmējumu izsole! Bērni šim pasākumam bija gatavojušies nopietni ne tikai zīmējot un gleznojot izsolē pārdodamos darbus, bet arī gatavojot gardus cepumus izsoles dalībniekiem. Ikviens klātesošais varēja ar tiem mieloties un priecāties par visu skolēnu ieguldīto darbu.

Izsole notika divos posmos. Pirmais, vecākiem bija iespēja solīt par tiem darbiņiem, kas bija izstādīti skolas “Mākslas studijā” un zāles vienā daļā. Tur iekviens varēja izteikt savu cenu par skaistajiem zīmējumiem. Savukārt otrais posms- jautrā, aizrautīgā un atraktīvā šovmeņa Ērika Palkavnieka vadībā pārdotos mākslas darbus iegādāties. Viņš spēja ikvienam klātesošajam atklāt, cik vērtīgs ir pārdodamais mākslas šedevrs. Izsoles augstākā cena par mākslas darbu pirmajā posmā bija 50 eiro, bet otrajā – 47 eiro.

Izsoles mērķis bija vākt naudu “Lego” robotu iegādei, kas arī tika sasniegts. Ņemot vērā to, ka viens Lego Mindstorm komplekts maksā aptuveni 500 eiro, esam priecīgi, ka izsolē tika savākti ziedojumi vairāk nekā 1300 eiro. Tas nozīmē, ka divi roboti jau ir, un trešais gandrīz! “Mēs esam lepni un priecīgi, ka mums ir tik lieliski un talantīgi bērni, kā arī ar to, ka mums ir tik vienreizēji un atsaucīgi vecāki! Ja sākotnēji mēs cerējām, ka pēc izsoles varēsim iegādāties vismaz vienu “Lego” robotu, tad tagad zinām – programmēšana Laurenču sākumskolā tiks attīstīta un iemīļota,” saka Laurenču sākumskolas direktore Sanita Ungura.

Paldies visiem māksliniekiem un mākslas skolotājām Zinaīdai Ceskei un Vitai Vīksnai, pirmo klašu korim un skolotājai Anitai Bērziņai, tāpat arī informātikas skolotājam Mārim Zinbergam, kurš demonstrēja un iepazīstināja ar “Lego” robotu darbības principiem, kā arī perkusiju un blokflautu ansambļiem un skolotājai Anitai Zambarei. Paldies ikvienam pasākuma dalībniekam un solītājam!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: