Talkosim pie Laurenču sākumskolas!

Gaidām visus 26. aprīlī, plkst. 10:00, pie Laurenču sākumskolas skolas. Talkā darāmie darbiņi:

  1. Čaklajiem grābējiem lūgsim sakopt visu skolas teritoriju līdz gravas malai, mežam – līdzi jāņem grābekļi un cimdi (skolai ir 48 cimdu pāri)
  2. Ugunskuru meistariem lūgsim tikt galā ar zaru kaudzēm, kas atrodas gravas malā (lēnām sadedzināmas) – līdzi jāņem sērkociņi, degmateriāls.
  3. Zāģētāju brigādei lūgsim izzāģēt sīkos krūmiņus un atvases, kas aug no koku celmiem – līdzi jāņem zāģīši
  4. „Tarzāna” teritorijā uzbērēju komandai lūgsim cīnīties ar koka šķeldu (šķeldas kaudze aiz hosteļa „KABA”) – nepieciešamas pāris ķerras un lāpstas.
  5. Čaklajiem dārzkopjiem lūgsim iekārtot puķu dobjes – līdzi jāņem lāpstas un grābekļi melnzemes izlīdzināšanai, kāda ķerra un spaiņi.

Lai visas iesaistītās komandas varētu organizēti darboties, lūdzam visus talkot gribētājus, atbilstoši darāmajam darbam, pieteikties grupām: – grābējos, dedzinātājos, zāģētājos, ķerrotājos / racējos un dārzkopjos. Lūgums, izvērtējot sev pieejamos darba instrumentus, kā arī savus talantus un iedvesmu, savlaicīgi pieteikties kādā no komandām, rakstot uz e-pastu anda.griva@sigulda.lv vai zvanot pa tālruni 26413029 (Anda Grīva). Ja kāda no komandām būs pārāk kuplā skaitā, tad lūgsim Jūs pārgrupēties uz kādu no citām, lai iespējami operatīvi, produktīvi un efektīvi „sapucētu” skolas teritoriju.

Ierodoties uz talku, lūdzu, ņemat līdz darba rīkus, instrumentus, labu noskaņojumu un darba sparu! Iepriekšēja pieteikšanās obligāta!

Pateicībā par ierašanos cienāsim ar tēju, kafiju un gardu zupu.

 

Jau iepriekš pateicamies par Jūsu atsaucību,

Skolas administrācija un Laurenču sākumskolas vecāku atbalsta biedrība

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: