Informācija vecākiem par ēdināšanas pakalpojumu apmaksu Laurenču sākumskolā

Samaksa par pusdienām dienā:

 • Pusdienas 1.-3.klasēm kompensē valsts;
 • Pusdienas 4.-6.klasēm  Eiro 1.42;
 • Brokastis; Eiro 0,50;
 • Launags;  Eiro 0.70.

Samaksas noteikumi:

 • samaksa par ēdināšanu tiek veikta ar pārskaitījumu;
 • samaksa par brokastīm, pusdienām, launagu jāveic līdz tekošā mēneša 10.datumam.

Nepieciešamā informācija, kas jānorāda veicot pārskaitījumu:

 • bērna vārds un uzvārds;
 • klase;
 • mēnesis;
 • brokastu, pusdienu un launaga summa norādīt atsevišķi informācijā.

Lūgums vecākiem maksājumus pārskaitīt uz šo kontu:
Saņēmējs: SIA „Arseja”
Reģistrācijas Nr. LV40103286831
Saņēmēja banka: A/S Swedbank
Konta nr. LV60HABA0551038883133

 • Ja jums ir konts Swedbankā, izdevīgāk lietot internetbanku, tad netiek aprēķināta komisijas maksa par veikto pārskaitījumu.
 • Ja pārskaitījumu veic no citas bankas vai pasta, maksājums tiek saņemts pēc dažām dienām. Lūgums šo faktu ņemt vērā.
 • Maksājumus lūdzu veikt par pilnu mēnesi līdz tekošā mēneša 10.datumam.
 • Neveicot apmaksu, ar 13.datumu – kopgalda pusdienas netiek klātas.

Maksājumu summas un atteikto dienu skaitu varēsiet uzzināt ēdnīcā vai zvanot  mob.26366035
Savlaicīgi atteikt kopgalda pusdienas par skolēna neierašanos skolā zvanot mob.26366035
daba laikā no 8:00 – 17.00 vai konkrētajā dienā līdz plkst. 8:30.

Ar cieņu,
Jūsu SIA „Arseja”

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: