2.a klase – priecīgie labo darbu veicēji

2.a klase “Labo darbu nedēļas” ietvaros priecīgi lobīja pupiņas. Kopīgā darba rezultāts: pusstundā izlobīti gandrīz 2 kilogrami krāsainu pupiņu. Pirms darba visi bija gatavi veikt kādu nezināmu darbu nezināmam cilvēkam, jo ļoti, ļoti gribēja kādu iepriecināt, un, kā izrādījās, šis darbs bija tieši pupiņu lobīšana. Iepriecināja, ka  bērniem nebija svarīgi uzzināt, kam viņi palīdz. Visi sprieda: MĒS GRIBAM PALĪDZĒT!
Darot labu darbu citam, 2.a klases skolēni bija ļoti iepriecināti. “Labo darbu nedēļas” ideja patiešām attaisnojās!

Tekstu sagatavoja skolotāja Sigita Pole

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: