4.klase rosās „Labo darbu nedēļā”

Laurenču sākumskolas 4.klase „Labo darbu nedēļas” ietvaros (no 13.10. līdz 19.10.) kļuva par lielajiem bibliotekāres Maritas palīgiem, gan kārtojot grāmatu plauktus, gan labojot saplīsušās spēļu kastes, pārskatot visu spēļu saturu un sakārtojot tās, kā arī gatavojot karodziņus Ziemeļvalstu nedēļai!

Lai darītu labu, vajadzīga tik vien kā vēlēšanās palīdzēt!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: