6.klase kāpj «Augšā pa karjeras kāpnēm»

Ir pamats uzskatīt, ka viena no cilvēka dzīves nozīmīgākajām vērtībām ir darbs. Ir svarīgi, lai cilvēks strādātu darbu, kas viņam sniedz gan morālu gandarījumu, gan apmierinātības sajūtu, gan pietiekamu finansiālu nodrošinājumu. Gandarījumu cilvēkam var sniegt darbs, kas viņam šķiet interesants un aizraujošs, kurā viņam ir iespēja realizēt savas zināšanas, prasmes, spējas un potenciālu, savus sapņus. Lai tas notiktu, cilvēkam jau no skolas sola jāsaprot, ko viņš grib, ko viņš prot, kas būs vajadzīgs tuvākā nākotnē sabiedrībai. Katrs cilvēks ir pats savas laimes kalējs, pats veido savu karjeru.

Ar šādiem vārdiem 20.oktobra rītā Laurenču sākumskolas skolotāja Valentīna aicināja 6.klases skolēnus uz integrēto nodarbību „Augšā pa karjeras kāpnēm”. Nodarbības veidošanā piedalījās arī skolotājs Gunārs, piedāvājot iespēju skolēniem darboties arī ar informācijas tehnoloģijām. 8 uzdevumu jeb karjeras pakāpienu gaitā skolēniem bija iespēja apzināt gan dažādas profesijas, gan izzināt pašiem sevi. Gatavojoties šai stundai, skolēni patstāvīgi veidoja videoklipus-reklāmas sevis izvēlētajiem Siguldas novada uzņēmumiem un gatavoja  individuālo karjeras izaugsmes portfeli,  kuru prezentēja nodarbībā klātesošajiem Siguldas novada uzņēmējiem. Kā noslēguma pakāpiens bija «Iejušanās cita kurpēs», ļaujot skolēniem izmēģināt spēkus biznesa plāna izstrādē, iejūtoties vadītāja lomā un komunicējot ar japāņu miljardieri-investoru, pārbaudot arī savas angļu valodas zināšanas (par atbalstu šī pakāpiena sagatavošanā paldies skolotājai Guntai un angļu valodas skolotājai Elīnai). Nodarbības gaitā ikviens ieguva vērtīgas atziņas par savām spējām un iespējām.

Īpašs paldies par piedalīšanos un vērtīgiem padomiem Sporta skolas direktoram Aivaram Fridrihsonam, AS „Siguldas būvmeistars” tirdzniecības direktoram Jānim Odziņam,  z/s „Pīlādži” vadītājam Jānim Zilveram un veikala „Elvi” vadītājam Imantam Rendeniekam!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: