Laurenču sākumskolā aizvadīts svētku ieskaņas koncerts

DSC_0071

10.decembra vakarā lieli un mazi Laurēni un viņu tuvākie pulcējās Laurenču sākumskolas zālē, lai kopā aizvadītu mūzikas un dejas caurstrāvotu un prieka pilnu svētku ieskaņas koncertu!
Koncertu atklāja Laurenču sākumskolas 4.klase, visiem sanākušajiem ļaujot baudīt patiesi skaistu un dzidru dziedājumu, atgādinot, ka būt kopā – tā ir patiesa laime! Tāpat uzstājās 1.un 2.klašu deju kolektīvi, demonstrējot īstu dejotprieku un atraktivitāti, arī 3.līdz 6.klašu ansamblis, 1.un 2.klašu brašie koristi, kuri spēja pieskandināt ne tikai visu skolu, bet arī visu tuvāko apkārtni ar sirsnīgu un prieka pilnu noslēguma dziesmu!
Īpašs paldies skolotājām Anitai Bērziņai un Ievai Roķei par skolēnu sagatavošanu koncertam un nesavtīgu darbu visa pirmā pusgada garumā!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: