Noslēdzies Dzimtās valodas dienas erudīcijas konkurss Laurenču sākumskolā

JO VAIRĀK KĀDA TAUTA ATTĪSTĪTA, JO VAIRĀK TĀ CIENĪ
SAVU VALODU./K.Mīlenbahs/

Laurenču sākumskolā pēdējā februāra nedēļā ar erudīcijas konkursu atzīmējām DZIMTĀS VALODAS dienu. Dzimtās valodas diena visā pasaulē tiek atzīmēta 21.februārī. Tās mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību dzimtajai valodai un aktualizēt atziņu, ka dzimtā valoda ir daudzpusīgas personības attīstības pamats. Konkursā bija ietverti jautājumi no latviešu valodas stundās dzirdētā, bibliotēkas stundās iegūtās informācijas, kā arī mūsdienu latviešu valodas aktualitātes.

4.­-6.klašu DZIMTĀS VALODAS DIENAS erudīcijas konkursa uzvarētāji ir:
6.klasē:
PAULA BUMBLE
IVARS ANSPOKS
LĪVA OLIŅA
UNA GRAUDA
JANA VOICIŠA
5.klasē:
MARTA AIRISA MŪRNIECE
EDVARDS PETROVSKIS
LĪVA GRĒTA JEROŅINA
GUSTAVS BUMBLIS
PAULIS PĒTERIS JANOVS
4.klasē:
UNDĪNE IVITA JAKOBA
MATĪSS URBANOVIČS
ANNA ABRAMENKO
RENĀRS GARDERS
KRIŠJANIS GERCĀNS
MARTS KAUKULIS
EDVARDS NEIMANIS

Sava valoda ir mūsu lielākais nacionālais dārgums. /J. Endzelīns/
Lai izdodas cienīt savu valodu katru dienu!

Sagatavoja skolotāja Sigita Pole

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: