2.a klase īpašā pasākumā godina rudzu maizi

Maizīt, manu, bagāto,
Plācenīti, nabadziņ:
Maizīt ēdu ik dieniņas,
Plācenīti- svētdienām.

5.martā Laurenču sākumskolas 2.A klases skolēni kopā ar klases audzinātāju un bibliotekāri iepazina, kas ir Latvijas Kultūras Kanons, iepazīstoties ar latviešu kultūras vērtībām. Pasākumā izcelta bija tieši viena vērtība no Latvijas Kultūras Kanona tautas tradīciju sadaļas – rudzu maize.
Skolēni bija rūpīgi gatavojušies šim pasākumam, mājās meklējot ticējumus un receptes par maizīti, kuras tika apkopotas īpašā Laurenču sākumskolas recepšu grāmatā. Pasākuma laikā visi kopīgi klausījās un analizēja latviešu tautas pasaku “Maizes klaips”, teica ticējumus, muzicēja un skatījās filmiņu par maizes cepšanas tradīcijām “Laimas maize”.
Skolas audzēkņi Paula un Gustavs Bumbļi, kas bija arī šī pasākuma goda viesi, dalījās savas ģimenes pieredzē un maizes cepšanas gudrībās, jo viņu māmiņa ir pieredzējusi maizes cepēja gan mājās, gan Brīvdabas muzejā.
Pasākuma otrajā daļā visi devās uz mājturības klasi, kur katram bija iespēja pielikt savu palīdzīgo roku, lai iejauktu mīklu gan tradicionālai maizītei, kas tika cepta cepeškrāsnī, gan modernajā maizes mašīnā. Kad maizīte bija izcepusies un atpūtusies, tā tika nobaudīta ar pašu gatavotu garšvielu sviestiņu un pašu vāktu zāļu tēju.

Liels paldies 2.A klases audzēkņiem un viņu vecākiem, audzinātājai Sigitai Polei un skolotājai Anitai Zambarei par atbalstu un aktīvu dalību pasākuma norisē!

Plašāka fotogalerija pieejama šeit!

Sagatavoja bibliotekāre Marita Veica

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: