Paldies!

Laurenču sākumskola saka lielu paldies LEGO System A/S Latvijas filiālei “Baltic”, īpaši Ilzei Grīnvaldei, par skolai dāvināto LEGO!
Lai vairāk rosīgu, aktīvu un darbīgu brīžu visiem kopā!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: