Laurenču sākumskolas skolēni piedalās projektā “Esi pats”

Seši Laurenču sākumskolas skolēni 23.martā devās uz Siguldas ierakstu studiju, lai ar savām balsīm iesaistītos projektā “Esi pats”, kas aizsākts 2012.gadā, ar mērķi veidot virtuālu ekspozīciju par Otrā pasaules kara laikā izsūtītajiem Latvijas bērniem.
Projekts “Esi pats!” atklāj piecu deportēto bērnu pieredzi. Ekspozīcijas varoņus – piecgadīgos Intu Broku, Andri Eglīti un Ivaru Kārkliņu, astoņgadīgo Alni Vanagu un vienpadsmitgadīgo Ilgu Hāgemani, kā arī viņu vecākus, ko totalitārā padomju vara nepamatoti apsūdzēja “dzimtenes nodevībā”.
Melānijas Vanagas muzeja ekspozīcijas varoņu balsis ierunāja seši audzēkņi no Laurenču sākumskolas, kā arī 11 bērni no Liepas pamatskolas. Ekspozīcija krievu valodā būs gatava jau maijā beigās, savukārt tās tālākajā attīstībā paredzēts ierunāt varoņu stāstus franču un angļu valodās.
„Ekspozīcija, kuras tapšanu rosinājusi Amatas novada pašvaldība, radīta ar mērķi palīdzēt Latvijas iedzīvotājiem, izdzīvot globalizācijas un informatīvā kara apstākļos, kad ir vitāli svarīgi zināt savu pagātni un saprast sevi. Lai pievērstu uzmanību cilvēka vērtībai un aicinātu ekspozīcijas apmeklētājus aizdomāties par cilvēka un totalitārās varas attiecībām, kā arī vērtēt un apzināties savas patreizējās iespējas demokrātiskā valstī, ekspozīcijai dots nosaukums „ESI PATS!”,” skaidro ekspozīcijas autore Elīna Kalniņa.
Ekspozīcija balstīta Amatas novadnieces un rakstnieces Melānijas Vanagas autobiogrāfiskajā darbā “Veļupes krastā”, kas latviešu literatūrā ir viens no spilgtākajiem vēstījumiem par Staļina režīma noziegumiem pret cilvēci.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: