Lepojamies!

fotoattēls0686

Laurenču sākumskolas 2.a klases skolniece Justīne Brutāne ieguvusi atzinības rakstu par veiksmīgu piedalīšanos Starpnovadu latviešu valodas olimpiādē!
Apsveicam!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: