Nometnes “Pētnieka lidojums Laurēnijā” 2.diena – “Lidojums uz mežu”

Nometnes otrās dienas rītā jaunos pētniekus apbalvoja par iepriekšējā dienā sasniegto. Pēc gardām brokastīm Māris un Anda dalībniekus iesvētīja jauno reindžeru kārtā, kam sekoja interesants, jauniem iespaidiem bagāts pārgājiens uz mežu. Dienas gaitā visi apmeklēja četras dažādas stacijas:
1. stacija – vadītāja Madara Alberte iepazīstināja ar noslēpumaino upes dzīvi. Tika mērīts upes straumes ātrums un ar dažādām metodēm meklēti ūdens bezmugurkaulnieki. Izpētot organismu pazīmes un nosakot to sugas, tika vērtēts Lorupes veselības stāvoklis. Secinājums: Lorupe ir diezgan tīra upe.
2. stacija – Uģis Piterāns ieveda plašajā kukaiņu pasaulē. Bērni veidoja lamatiņas kukaiņiem, kurās saķēra dažādus zirnekļus, mitrenes un skudras. Ar kukaiņu tīklu tika „pļauta” pļava, sagūstot sienāžus, maijvaboles un dažādas mušas. Izmantojot koka kratīšanas metodi, tika savākti dažādi tārpiņi un kāpuri.
3. stacija – Māris Mitrevics interesanti stāstīja par Gaujā dzīvojošajām zivīm un iepazīstināja ar smagāko
noķerto zivju rekordiem Latvijā un pasaulē. Bērni iepazinās ar godprātīgas makšķerēšanas noteikumiem un arī varēja tos pielietot praksē, iemēģinot roku zivju ķeršanā.
4. stacija – Anda Andrušaite iepazīstināja ar meža dzīvnieku pēdām, par kuru īpašniekiem dalībnieki veidoja aprakstus. Tika meklētas un vērtētas arī cilvēka atstātās pēdas mežā un spēlēts aizraujošs dzīvnieku tvisteris.
Atgriežoties no pārgājiena, no dienas gaitā iepazītajiem dabas brīnumiem tika izveidots dabas alfabēts.

Sagatavoja skolotājas Aiga Cunska un Madara Alberte

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: