Nometnes “Pētnieka lidojums Laurēnijā” 3.diena – Tūjas jūrmalas apmeklējums

Paldies Madarai, Andrim, Uģim un Intai par interesantām, aizraujošām, izzinošām stacijām!
Madara un Andris atļāva iejusties zvejnieka lomā – zvejojām, pētījām, uzzinājām par dzīvo radību jūrā. Kopā ar Uģi bijām ornitologi – ar binokli un teleskopu pētījām putnus un sacentāmies mārīšu lasīšanā jūras smiltīs. Kopā ar Intu mērījām vēja stiprumu un izspēlējām dažādas izzinošas spēles.
Dienas gaitā katra komanda uzcēla smilšu pili, kas ļāva komandai sadraudzēties vēl vairāk. Noguruši, bet priecīgi par šo dienu, devāmies mājās.

Sagatavoja skolotājas Santa Šūmane un Agrita Garā

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: