Nometnes “Pētnieka lidojums Laurēnijā” noslēguma diena

IMG_5172

Pēdējā nometnes diena mūs, projekta „Pētnieku lidojums Laurēnijā” dalībniekus, sagaidīja ar lietu, bet lielo un mazo laurēnu garastāvoklis bija labs – mēs devāmies „fantāzijas lidojumā”! No mācību gada un nometnes laikā savāktiem otrreiz pārstrādājamajiem materiāliem: PET pudelēm, drēbēm, žurnāliem, CD diskiem u.c. materiāliem nometnes dalībnieki veidoja skolas un mājas ikdienai noderīgas lietas: sēžamos pufus, dekorus, fotogrāfiju rāmīšus, galda organizatorus, paklājiņus soliņiem skolas āra klasei. 5. un 6. klašu skolēni turpināja veidot Baskāju taku, kuru lielā sajūsma aprobēja nometnes dalībnieki, skolotāji un viesi. Dienas noslēgumā skolēni kopā ar vecākiem sanāca kopā, lai atcerētos nometnes notikumus, pārrunātu veiksmes un neveiksmes, izveidotu kopīgu stāstu par nometnē piedzīvoto un padomātu par tālākiem plāniem un uzlabojumiem.
No sarunām ar bērniem un vecākiem, no „Jaunā pētnieka” dienasgrāmatām, ko katras dienas noslēguma pildīja nometnes dalībnieki, no vecāku aizpildītājiem anketām mēs secinājām, ka nometne bija veiksmīga.

Mēs, nometnes pedagogi, arī esam apmierināti par paveikto. Redzot bērnu ieinteresētās un spīdošās acis, klausoties un atbildot uz nebeidzamajiem bērnu jautājumiem par dabā notiekošajiem procesiem, lasot atsauksmes par nometni, saprātam: bija vērts pārvarēt visus šķēršļus un doties piecu dienu ceļojumā! Nometnes dalībnieki, viņu vecāki, pedagogi ir pateicīgi Latvijas vides aizsardzības fondam par finansiālo atbalstu un sadarbību.
Paldies Artim Murānam un hosteļa „KABA” personālām par nometnes nodrošināšanu ar telpām, par izpalīdzību. Paldies pavārei Gintai par garšīgajām brokastīm, pusdienām un launagiem. Paldies vecākiem par atsaucību, par sagādātajiem otrreiz pārstrādājamajiem materiāliem, īpašs paldies Ralfa Reitera (3.a.klases skolēna), Karlīnas Lapiņas (2.c kl.), Paula Oliņa, Zanes (3.b kl.) un Jāņa (6. kl.) Odziņu tētim un Beatrises Beverīnas Gredzenas brālim par fiziskā darba un materiālo resursu ieguldījumu Baskāju takas pamatu veidošanā.
Kā projekta vadītāja vēlos pateikt lielu PALDIES pedagogu komandai, nometnes vadītājai Līgai Dombrovskai, medmāsai Lolitai Sostei par ieguldīto darbu, par sirsnību, par sapratni, par spēju nomierināt, atbalstīt, palīdzēt atrast risinājumus grūtajos brīžos un dalīt prieku, gandarījumu un laimes sajūtu par labi padarītu darbu. Tikai kopā mēs vārējam to paveikt!
Apbrīnoju speciālistu – lielo pētnieku – gudrību, prasmi ieinteresēt, nodarbināt, motivēt darbam 60 mazos pētniekus. Mēs visi: nometnes dalībnieki un viņu vecāki, pedagogi pateicamies Mārim Ansim Mitrevicam, Andai Andrušaitei, Uģim Piterānam, Intai Somai, Maijai Grandānei, Viesturam Vintulim, Uldim Saulītim, Andrim Habermanim par ieguldīto darbu un sirds gudrību. Mūsu piecu dienu garumā ceļojums beidzās, bet ekspedīcijas uz purvu, mežu, jūru, iegūtās zināšanas, attīstītās prasmes, tikšana galā ar šķietami nepārvaramiem šķēršļiem un prasme strādāt komandā, sadarboties, klausīties un sadzirdēt nekur nepazudīs. Panāktais rosina pētīt vairāk, izzināt vairāk un vairāk rūpēties par mūsu brīnišķīgo dabu!

Lai Jums visiem jauka saulaina vasara!

Sagatavoja projekta vadītāja Valentīna Voiciša

Vecāku atsauksmes:
„Saturīga, jēgpilna, interesanta, izzinoša programma. Nometnes saturs un uzdevumi tiešām bija saistīti ar Latvijas dabu. Nometne palīdzēja bērniem iepazīt pētnieku ikdienu un iepazīties ar īstu pētnieku darbu”.
„Mēs esam ļoti, ļoti apmierināti ar nometni. Manuprāt, tā bija saturīga un bērnam vajadzīga; bērns nāca mājās priecīgs par pašu nometni, tajā piedzīvoto un uzzināto. Vērtīgi bija arī tas, ka bērniem bija iespēja satikties ar interesantiem dabas pētniekiem! Milzīgs, milzīgs paldies jums visiem!”
„Ļoti noderīgas un atbilstošas nodarbības nometnes laikā. Bērniem ļoti patika. Nākošgad gaidīsim šo nometni atkal. Liels paldies organizētājiem un nometnes skolotājiem”.
„Šī, manuprāt, bija lieliska nometne- saturīgākā no līdz šim pieredzētajām! Bērniem ļoti patika, un mums, vecākiem, patika tas, ka attīstīja bērnus”.
„…Lai nākamgad izdodas atkārtot!!!”

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: