Paldies par āra trenažieriem!

photo 3

Septembra sākumā atpūtas laukumā aiz skolas ir uzstādīti divi dubultie āra trenažieri, kas dod iespēju bērniem papildu izkustēties pastaigas laikā! Neliels trūkums, ko atzīmē skolēni, ir tas, ka trenažieru skaits varēja būt lielāks, jo “ilgi jāgaida rindā”, tomēr neskatoties uz to, trenažieri ir un tiek aktīvi lietoti!
Īpašs paldies Laurenču sākumskolas Vecāku atbalsta biedrībai par finansiālu atbalstu un iniciatīvu, piedaloties SIA “Olympic Casino Latvija” rīkotajā projektu konkursā, kas vērsti uz apkārtējās vides labiekārtošanu un veselīga dzīvesveida sekmēšanu Siguldas novadā, iegūstot finansējumu 1500 Eur apmērā, kā arī Siguldas Novada Domei par līdzfinansējumu šī projekta realizēšanā!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: