Lepojamies!

18.septembrī Laurenču sākumskolas 5.klases skolniece Marta Kaļiņina apmeklēja LU Botānisko dārzu, lai piedalītos Latvijas Stādu audzētāju biedrības organizētajā stādu audzēšanas konkursa “Dārznīca” noslēguma pasākumā.
Skolēni konkursa ietvaros audzēja trīs augus: ciedru priedi, piparmētru un pīlādzi, aprakstot to augšanas gaitu “Auga dienasgrāmatā”, kā arī meklējot papildu info par šo augu audzēšanu un pielietojuma veidiem. Kopumā konkursā tika iesūtīti 203 komandu un 219 individuālie darbi, no kuriem labākie saņēma ielūgumu uz noslēguma pasākumu.
Noslēguma pasākuma laikā Martai bija iespēja uzzināt, kā veicies citiem konkursa dalībniekiem, kā arī iesaistīties dažādās ar dārzkopību saistītās aktivitātēs, apmeklējot tematiskās augu laboratorijas un LU Botānisko dārzu gida pavadībā.
Paldies arī citiem Laurenču sākumskolas skolēniem un skolotājiem, kuri cītīgi piedalījās stādu audzēšanas konkursā “Dārznīca”! Lai arī turpmāk mums izdodas šo pasauli padarīt zaļāku!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: