Dzejas dienas noslēdzas ar Dzejas nakti “Laurēnu zelta sietiņš”

Šī gada Dzejas nakts Laurēnu zelta sietiņš Laurenču sākumskolā norisinājās no 25. līdz 26.septembrim, ļaujot skolēniem visa pasākuma laikā daudz tuvāk iepazīt Raiņa un Aspazijas daiļradi. Katra skolēnu grupa kā ieejas biļeti sagatavoja prezentāciju, kuras pamatā bija Raiņa vai Aspazijas dzejolis. Tā vakara iesākumā varējām iepazīties ar lellītēm Lolītēm un Pasaciņām, Cīrulīšiem un citiem iemīļotiem dzejnieku radītiem tēliem.
Deviņās stacijās skolēniem bija iespēja veidot liriskas kompozīcijas, izmantojot dažāda veida materiālus, rakstīt vēstules, izmantojot tinti un spalvu, kā to reiz darīja abi dzejnieki, 35 gadu laikā uzrakstot viens otram gandrīz 2500 vēstuļu. Tāpat skolēni zīmēja dzejnieku portretus, vēroja naksnīgās debesis jeb Zelta sietiņu, cenšoties sameklēt Lielo Lāci un citus zvaigznājus, sacerēja oriģinālus akrostihus un pārbaudīja savu erudīciju literatūras teorijas stacijā. Vakara gaitā neizpalika arī vakariņas zeltaini dzeltenos toņos.
Sakām paldies visiem Laurenču sākumskolas skolotājiem un citiem darbiniekiem, kuri palīdzēja pasākuma organizēšanā un norisē, kā arī skolēniem par aktīvo līdzdalību skolas tradīciju saglabāšanā!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: