Lepojamies!

17.novembra rītā visi laurēni pulcējās kopīgā svinīgā brīdī skolas aktu zālē, lai dziedātu himnu par godu Latvijas 97.dzimšanas dienai un pateiktu paldies visiem aktīvajiem un atsaucīgajiem vecākiem! Ar skaistu muzikālu sveicienu vecākus iepriecināja 5.klases skolniece Katrīna Ungura, kura 13.novembrī, piedaloties Siguldas Novada patriotisko dziesmu konkursā, ieguva nomināciju “Izjustākais sniegums”. Direktore Sanita Ungura un vietniece Kristīne Spale vecākiem pasniedza goda rakstu un laurēna nozīmīti, vēlāk aicinot skolas bibliotēkā nogaršot gardu medus torti, kuras pagatavošanā piedalījās arī Laurenču sākumskolas skolēni.
Paldies vecākiem par nerimstošo dzīvessparu, enerģiju un atbalstu, esot kopā ar laurēniem ikdienas solī!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: