Laurenču sākumskolā iededz otro Adventes sveci

7.decembra rītā Laurenču sākumskolā tika iedegta otrā Adventes svece – svece mieram. Skolotāji Vanesa Čeičiniece un Paul Luis Popa šajā rītā aicināja ikvienu biežāk pārdomāt savu ikdienu, lai dāvātu viens otram vairāk prieka un smaida, lai spētu piedot otram un pieņemt citādo, tā ienesot savā ikdienā vairāk miera un vienkāršības. Ar skaistu muzikālu sveicienu visus iepriecināja 4.klases skolēna Jāņa Marcinkeviča saksofona solo.
Lai mierpilna šī nedēļa, gaidot trešo Adventi!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: