Svētku ieskaņas koncerts Laurenču sākumskolā

10.decembra vakarā laurēni un viņu paši tuvākie sapulcējās skolas zālē, lai kopā pavadītu mūzikas un dejas piepildītu svētku ieskaņas koncertu.
Koncertu atklāja Laurenču sākumskolas 5.klases skolnieces Katrīna Ungura un Elīza Mitrevica ar “Klusa nakts, svēta nakts”, visiem klātesošajiem atgādinot, ka laiks līdz Ziemassvētkiem ir miera un cerību pilns! Daudz aktīvāk un atraktīvāk koncertu turpināja 1., 2.un 3.klašu meiteņu un 2.un 3.klašu zēnu kori, aicinot klātesošos noklausīties gan dziesmas par blēņām un jautro putnubiedēkli, gan dejot rokenrolu un priecāties. 1., 2. un 3.klašu tautu deju kolektīvi vēlreiz apliecināja, cik liela nozīme ir komandas darbam, lai ikviena deja vēstītu savu īpašo stāstu. Koncertu skanīgi noslēdza visu klašu kopkoris ar jau par tradīciju kļuvušo A.Virgas dziesmu “Eglīte”, vēlot visiem siltus un priecīgus tuvojošos svētkus.
Īpašs paldies skolotājām Anitai Bērziņai un Ievai Roķei par skolēnu sagatavošanu koncertam un aizrautīgu darbu visa pirmā pusgada garumā!
 
Informāciju sagatavoja Vanesa Čeičiniece

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: