Lepojamies!

Paldies skolotājām: Santai Šūmanei, Elīnai Apsītei, Agnesei Kalviņai, Guntai Suhanovai, Ievai Razgačevai, Sigitai Polei, Agnesei Poļakovai, Inetai Sockai un Maritai Veicai par atbalstu un ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā Siguldas un Garkalnes novadu skolēnu skatuves runas konkursam!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: