Izskanējis “Sveču gaismas koncerts”


24.februāra vakarā Laurenču sākumskolā izskanēja “Sveču gaismas koncerts”, kas pulcēja kuplu skaitu to skolēnu, kuri spēlē kādu mūzikas instrumentu. Koncerta laikā skatītājiem bija iespēja dzirdēt skanīgās blokflautas un ritmiskos perkusinoistus, tāpat mūzikas pilno vakaru papildināja arī klavieru spēle, ko meistarīgi rādīja gan paši jaunākie, gan nedaudz vecākie laurēni. Koncerta izskaņā uzstājās ģitāristu grupas un apvienotais ģitāristu sastāvs, aicinot skatītājus vakaru noslēgt ar mierīgu šūpuļdziesmu, to dziedot visiem kopā.
Liels paldies skolotājām Inesei Ērmanei-Peičai un Anitai Zambarei par ieguldīto darbu, atklājot un iepazīstinot skolēnus ar brīnišķīgo mūzikas pasauli!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: