3.a klasei mājturības un tehnoloģiju stundas Amatu mājā Līgatnē


Interesantas un darbīgas mājturības un tehnoloģiju mācību stundas 3.a klases skolēni pavadīja Amatu mājā Līgatnē. Apgūstot tēmu “Koks”, skolēni uzzināja par koka daudzveidīgo izmantošanu, gatavoja no koka atslēgu piekariņus, pirmo reizi bija iespēja strādāt ar kaltu, āmuru un smilšpapīru. Kā zināms koku izmanto arī papīra ražošanā, tādēļ skolēniem bija iespēja pašiem atliet arī papīru! Skolēnu darinātie papīri ir īsti mākslas šedevri.
3.a klase saka lielu paldies darbnīcu meistariem!

Informāciju sagatavoja skolotāja Sigita Pole

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: