Lepojamies!

0001

Paldies skolotājām:
Inetai Sockai, Evitai Vaišļai, Ievai Razgačevai, Santai Šūmanei, Agritai Garai, Montai Malkausei, Elīnai Apsītei, Agnesei Kalviņai, Sigitai Polei, Agnesei Poļakovai, Madarai Albertei, Maritai Veicai un Sanitai Ungurai
par atbalstu un ieguldīto darbu!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: