3. a klases pirmais projekta “Sporto visa klase” gads

Tuvojas noslēgumam projekta “Sporto visa klase” pirmais gads. Projekta ietvaros reizi nedēļā 3.a klases skolēni ir apmeklējuši Krimuldas vidusskolas peldbaseinu. Trenera Voldemāra Pūces vadībā skolēni pilnveidoja savas fiziskās īpašības un kustību iemaņas, izmantojot vispārējās fiziskās sagatavotības un speciālos vingrinājumus uz sauszemes un ūdenī. Projekta laikā skolēni apguvuši prasmi peldēt gan seklā, gan dziļā baseinā, iepazīti dažādi peldēšanas veidi: krauls, krauls uz muguras, brasa un tauriņstila elementi, ir bijušas sacensības un piedzīvots prieks, gaviles un pozitīvas emocijas.
Paldies mūsu skolotājam Voldemāram par neatlaidību peldētapmācības stundās!
Viena no projekta iniciatīvām bija “Labais darbs”. 3.a klases labais darbs bija atkritumu savākšana mežā un skolas apkārtnē, sakopjot arī taciņas ceļā uz dzeramā ūdens avotiņu. Skolēni ir priecīgi, ka var sagaidīt pavasari sakoptā vidē!
Lai arī tautasbumbas sacensībās, spēkojoties ar citu 6 skolu projekta dalībniekiem, skolēni nebijām stiprākie, šajā dienā visi saliedējās kā klase un komanda un izvirzīja jaunus uzdevumus nākamajam “Sporto visa klase” gadam, kurā skolēni turpinās pilnveidot gan peldētprasmi, gan fizisko veiklību un izturību sporta stundās.
Lai sportisks prieks un izturība mācību gada pēdējās nedēļās mums visiem!

Informāciju sagatavoja skolotāja Sigita Pole

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: