1.a klase dodas uz Saules muzeju


Padziļināti interesējoties par dabas zinībām, 1.a klase kopā ar klases audzinātāju 22.aprīlī devās uz Saules muzeju Rīgā.
Profesionāla gida pavadījumā bērni izzināja Visumu, Sauli un Saules sistēmu, smēlās pozitīvas emocijas, apskatot saulīšu kolekciju no dažādām pasaules valstīm, un radoši izpaudās, izkrāsojot paši savu ģipša saulīti, kuru saņēma dāvanā. Ekskursijas laikā īpaša uzmanība tika veltīta tēmām, ko bērni apgūst skolā dabaszinību mācību programmas ietvaros. Visi kopā noskatījās arī video, kā arī pārrunāja dažādus bērnus interesējošus jautājumus.
1.a klase saka paldies skolotājai Paulai Rencei par līdzdalību!

Informāciju sagatavoja skolotāja Ineta Socka

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: