Laurēni stāda mežu Allažu pagastā


Arī šajā mācību gadā Laurenču sākumskolas skolēni aktīvi piedalās AS „Latvijas Valsts meži” iniciatīvas projekta „Mammadaba” aktivitātēs.
Līdzās tādām aktivitātēm kā Meža meistarstunda un Koka meistarstiķis, skolēni ar nepacietību gaidīja arī Meža meistardienu, kuras ietvaros iespējams stādīt mežu kādā no AS “Latvijas Valsts meži” iecirkņiem. Šogad Laurenču sākumskolas 4.un 5.klase 17.maija rītā devās uz Vēru meža iecirkni Siguldas novada Allažu pagastā, lai stundas laikā 0.7 hektāru lielā plātībā iestādītu ap diviem tūkstošiem priedīšu stādu, kas reiz izaugs par lieliem un spēcīgiem kokiem! Skolēni par savu paveikto darbu bija patiešām gandarīti un ar nepacietību gaida nākamo mācību gadu, lai atkal sniegtu ieguldījumu Latvijas mežu sakopšanā un atjaunošanā!

Sakām lielu paldies AS „Latvijas Valsts meži” pārstāvjiem par sarūpēto stādāmo materiālu un nepieciešamajiem darbarīkiem, kā arī vērtīgajiem padomiem koku stādīšanā!

Informāciju sagatavoja Vanesa Čeičiniece

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: