Projektu nedēļa Laurenču sākumskolā


1.a klase.

1.a klase projektu nedēļā izvēlējās tēmu “Ūdens”. Izpētīja “ūdens riņķojumu dabā”, veica eksperimentus ar ūdeni, izzināja ūdens īpašības, izspēlēja lomās “ūdens pilieniņa ceļojumu”, devās apskatīt skolai tuvākās ūdenstipnes, Gaujas krastā lasīja un klausījās teikas par ūdeni, devās uz ūdens torni noskaidrot, kā ūdens tiek filtrēts, kā tas nokļūst līdz katra mājai, vēroja zinātnisku īsfilmu un video par ūdens nozīmi un tā taupīšanu, veidoja domu lietus piles, un katrs tajā visā atklāja daudz jauna! Ar 1.a klasi šo nedēļu kopā pavadīja klases audzinātāja Ineta Socka un bibliotekāre Marita Veica.
1.b klase.
1.b klases projektu nedēļas tēma bija “Kukaiņi”. Projektu dienās skolēni meklēja kukaiņus pļavā un skolas apkārtnē, izveidoja kukaiņu kolekciju, pētīja mikroskopā kukaiņu izskatu un uzbūvi, uzcēla kopā ar vecākiem kukaiņu viesnīcu. Zīmēja, līmēja un veidoja no māla dažādus kukaiņus. Iepazina un izturēja pārbaudījumus, kādi jāpiedzīvo kukaiņiem. Ar 1.b klasi šo nedēļu kopā pavadīja klases audzinātāja Ieva Razgačeva un direktore Sanita Ungura.
1.c klase.
1.c klase projektu nedēļas ietvaros pētīja putnus Laurenču sākumskolas teritorijā kopā ar ornitologu Andri. Solēni saklausīja un ieraudzīja 31 putnu sugu.Laiks tika pavadīts izzinot,mācoties un jautri pavadot laiku kopā. Audzinātāja Evita Vaišļa saka lielu paldies skolēniem par vēlmi kopā būt un darboties!
2.a klase.
2.a klases projekta tēma bija “Izzini mežu!” Laiks pagāja nemanot! Projektā skolēni pētīja skolas apkārtnes mežu, mērīja un salīdzināja koku diametrus, darbojās radošajās darbnīcās, apmeklēja mācību centru ”Vecupītes”, patstāvīgi meklēja informāciju izmantojot planšetes un enciklopēdijas.
2.c klase.
Kopā ar augu pazinēju-botāniķi Dainu Bojāri skolēni devās uz pļavu pie Gaujas. Pētīja, kurus augus pazīst,kurus – ne. Meklēja pļavā esošos ārstniecības augus. Zīmēja ar pļavas augu krāsām. Skolēni iesāka veidot ārstniecības augu grāmatiņu. Tāpat skolēni meklēja informāciju ar planšetdatoru palīdzību un pierakstīja svarīgāko ifnormāciju par plašāk zināmajiem ārstniecības augiem, kuri aug pļavā.
Ekskursijā Līgatnes dabas parkā skolēni vēroja zvērus un ,,drosmīgākie” uzkāpa 22m augstajā skatu tornī. Pie Zvārtes ieža tika iekurts ugunskurs, pie kura visi mielojās ar piparmētru tēju, tāpat pabradāja pa Amatas upi, sajūtot, ka vasara ir pavisam tuvu.
3.a klase.
3.a klases projektu nedēļas tēma bija “Gaiss”. Projekta dienās skolēni pētīja gaisa īpašības, kvalitāti, veica eksperimentus un secināja. Devās braucienā uz jūru, lai novērtētu gaisa spirgtumu un veselīgo ietekmi uz mūsu organismu. Apmeklēja velomuzeju un Kosmosa izpētes muzeju, kā arī aviācijas muzeju lidostas “Rīga” teritorijā. Vienu projektu dienu skolēni veltīja grāmatiņas “Gaiss” izveidošanai, gaisa piļu celšanai un lidojošu objektu fiksēšanai uz papīra.
3.b klase.
3.b klase projektu nedēļā pētīja un atpazina ūdens dzīvniekus un augus tuvākajās ūdenstilpnēs ap skolu. Interesanti bija noteikt ūdens tīrību pēc ūdenstilpnēs mītošajiem dzīvajiem organismiem. Skolēni salīdzināja arī ūdens tīrību un temperatūru ar Allažu dabas takās esošajiem avotiem un Ezernieku karsta kritenēs. Daudz informācijas tika gūts Dabas muzejā nodarbībā ” Daudzveidīga ūdens pasaule”. Skolēni iepazina ūdens nozīmi cilvēka organismā un sadarbībā ar minerālūdeni “Mangaļi” pie skolas atklāja runājošu pudeļu koku “Puķu pilsēta” . Skolēni apgleznoja arī ūdens pudeles – gaismu virteni un ieskaņoja audio informāciju par ūdens nozīmi organismā.
3.b klase saka lielu paldies informātikas skolotājam Gunāram par atbalstu un sadarbību! Skolēniem ir liels ir prieks un gandarījums par kopā pavadīto nedēļu un iegūto!
3.c klase.
3.c projekta nedēļā izzināja purvu. Devās pa Ķemeru lielā tīreļa purva laipām, lai uzzinātu, kā purvs veidojies, kāpēc svarīgi saglabāt purvu,kādas dabas bagātības varam purvā atrast. Savukārt Sudas purvā skolēni izbaudīja izturības pastaigu pa purva sūnām, uzzināja, kā rīkoties, ja esi purvā iestidzis un daudz citu interesantu faktu. 3.c klases skolēni un skolotāja pateicas par aizraujošo ekspedīciju purva ekspertiem Ievai un Uldim.
4.klase.
Laurenču sākumskolas 4. klase projektu nedēļā pētīja dabas stihiju “ūdens”. Ar ūdeni un ūdenī veica dažādus eksperimentus, gāja interesantā pārgājienā gar Gaujas malu, kur pētīja upi, bebru dambi, mežu un pļavu. Zvejoja un apskatīja Kaņiera ezera iemītniekus, kā arī apmeklēja Saltavota biroja un attīrīšanas iekārtu torņus. Šo nedēļu kopā ar 4.klasi pavadīja audzinātāja Agnese Poļakova un skolotāja Aiga Cunska.
5.klase.
5.klase projektu nedēļas ietvaros pētīja un veidoja dažādus lidojošus modeļus, jo vēlējās saprast: “Kas tad īsti notiek gaisā?” Skolēni viesojās F.Candera aviācijas tehnikas un kosmosa izpētes muzejos, uzņēma ciemos pārstāvjus no Unlimited-RC, kuri piedāvāja aizraujošu paraugdemonstrējumu ar lidmodeļiem, devās pārgājienā, lai satiktu gaisa balona pilotu Gunāru Dukšti, kuram vēlas pateikt lielu paldies par sirsnīgo uzņemšanu, tāpat paciemojās Aerodium un paši veidoja gaisa pūķus, ūdens raķetes, papīra lidmašīnu modeļus. 5.klase saka lielu paldies arī dabaszinību skolotājai Madarai Albertei par kopā būšanu šīs nedēļas ietvaros!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: