5.klase pēta meža ekosistēmu

Septembrī, mācoties par bioloģisko daudzveidību un ekosistēmām, 5. klase veica meža ekosistēmas pētījumu. Vai tiešām savu mežu jau labi pazīstam? Vai esam ievērojuši, cik daudz un dažādi lakstaugi tur aug? Kas tās par dīvaini zilajām ogām? Kāda nozīme mežā ir šai zilganajai vabolei un kā tā saistīta ar citiem organismiem? Šie un citi jautājumi bija jānoskaidro pašiem, iejūtoties pētnieku lomās. „Ieejot dabā, mēs dziļi ievilkām elpu un ķērāmies pie bezmugurkaulnieku, augu un sēņu izpētes. Bezmugurkaulnieku eksperti izvilka savas pincetes un trauciņus un uzsāka medības! Vieni atrada mazu zirneklīti – pacēla, papētīja un nolika atpakaļ zemē. Tikmēr citi bija atraduši zilganu vaboli, bet vēl citi ieraka zemē kukaiņu lamatas! Augu eksperti iedziļinājās augos. Atrada kādu īpašu ogu – vai to drīkst ēst? Jāmeklē noteicējos! Bet sēņu eksperti mūsu pašu mežā atrada īstus koraļļus! (Nu labi, gandrīz īstus…) – Opā! Re, kur vilnītis! Meitenes un zēni skrien apskatīt – visi grib to sev, lai mājās uzceptu. Bet to nedrīkst, jo vilnītis taču viens – nebūs godīgi!
Mūsu aicinājums – izbaudi dabu un tās iemītniekus!”

Informāciju sagatavoja Rūta, Alise un Lauma, 5. klase

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: