Dzejas nakts 2016


Šī gada Dzejas dienas Laurenču sākumskolā tika veltītas iemīļotam Annas Brigaderes radītajam tēlam Sprīdītim un viņa piedzīvojumiem. Mazāko klašu skolēni Dzejas dienu ietvaros veidoja radošus darbus, sacerēja dzejoļus un rakstīja stāstus par savu laimīgo zemi.
Dzejas dienas tika noslēgtas 14.oktobra vakarā ar jau tradicionālo Dzejas nakti, kuras tēma šogad bija “Mana laimīgā zeme – pa ceļu ar dzeju”.
Pasākums tika atklāts ar skolēnu sagatavotām prezentācijām: iestudētiem lugas “Sprīdītis” fragmentiem. Vakara gaitā skolēni nelielās grupās darbojās 9 dažādās stacijās, kuru laikā veidoja mūsdienīgā Sprīdīša portretu, rakstīja akrostihus un vēstules, radīja telpiskas dabas materiālu skulptūras un devās mežā, lai klausītos vēja un koku radītajās skaņās. Tāpat skolēni ciemojās arī pie Meža mātes, ieturot maltīti rudenīgās noskaņās.
Sakām paldies visiem Laurenču sākumskolas skolotājiem un citiem darbiniekiem, kuri piedalījās pasākuma organizēšanā un norisē, AS “Latvijas Valsts Meži” par sagādātajiem materiāliem, kā arī skolēniem par aktīvo līdzdalību skolas tradīcijas saglabāšanā!

Informāciju sagatavoja Vanesa Čeičiniece

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: