1.a klases laurēni dodas izzinošā rudens ekskursijā


Aukstā ceturtdienas dienā 1.a klase devās pirmajā kopīgajā rudens ekskursijā. Kocēnu novada Dabas izglītības centrā “Vecupītes” skolēni izstaigāja izzinošu dabas taku un aplūkoja izstādi par zivīm, izspēlējot interaktīvas spēles, bet z/s “Kaņepītes” skolēni iepazina maizes tapšanas ceļu. Kopīgais brauciens un līdzpaņemtās pusdienas iepriecināja un sasildīja patiešām vēsajā rudens dienā, kad visi sajuta, ka piedalās īstā rudens ekskursijā.

Informāciju sagatavoja skolotāja Sigita Pole

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: